HİCAZKAR (TDK)

Klasik Türk müziğinde rast perdesinde karar kılan bir makam.

Hicazkar kelimesi baş harfi H son harfi R olan bir kelime. Başında H sonunda R olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi C , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi R . Başı H sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KLASİK Nedir?


1 . Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser: "Yunan klasikleri. Fransız klasikleri."- .
2 . sıfat Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan: "Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok."- H. Taner.
3 . sıfat XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan: "Racine bir Fransız klasik yazarıdır."- .
4 . sıfat Üzerinde çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı): "Leyla ile Mecnun klasik Türk eserlerinden biridir."- .
5 . sıfat Sanatta kuralcı.
6 . sıfat Kökleşik: "Klasik şiirin yıkıldığından beri şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

PERDE Nedir?


1 . Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü: "Perdeleri nasıl kendi eliyle pencerelere taktığını ... düşündü."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey: "Sinema perdesi. Karagöz perdesi."- .
3 . İki yeri birbirinden ayıran bölme: "Duvarın önüne çekilen tahta perdeye yapıştırılmış ilanlara bakıyordu."- M. Ş. Esendal.
4 . Seste pes perde: "Sonra da ince ve çok acıklı bir perdeden şarkı söylemeye başladı."- A. Mithat.
5 . mecaz Doğruyu görmeye engel olan şey: "Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi."- .
6 . hayvan bilimi Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar.
7 . müzik Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi.
8 . müzik Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer.
9 . tıp (***) Katarakt: "Gözlerine perde inmiş."- .
10 . tiyatro Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri: "Oyunun üç perdesi de böyle alkışlar içinde geçti."- M. Ş. Esendal.

RAST Nedir?


1 . Doğru, düzgün.
2 . isim Tesadüf.
3 . isim Atılan şey hedefi vurma.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

A A C H K R Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hicazkar,

6 Harfli Kelimeler

Harika, Hazari, Kariha,

5 Harfli Kelimeler

Ahcar, Ahraz, Arazi, Ariza, Cihar, Cihaz, Hacir, Haciz, Hakir, Hazar, Hicaz, İhraz, İhzar, İkrah, İkraz, İzhar, Kahir, Karha, Kiraz, Zahir,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Aciz, Ahar, Ahir, Ahiz, Akar, Arak, Araz, Arka, Azar, Azca, Caiz, Caka, Cari, Haiz, Hara, Haza, Hiza, İcar, İcaz, İcra, İkaz, İrca, İzah, Kara, Kari, Kaza, Kira, Kriz, Raca, Raci, Rica, Rika, Zara, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Aka, Ara, Ari, Ark, Arz, Aza, Car, Caz, Hac, Hak, Har, Haz, İka, Kah, Kar, Kaz, Kir, Zar, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Ar, Az, Ha, İz, Ki, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.