HEYKELTIRAŞLIK (TDK)

Heykelcilik.

Heykeltıraşlık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi A , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi L , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi K . Başı H sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HEYKEL Nedir?

Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu, statü: "Harabenin ortasında bir Afrodit heykeli bulunduğunu hayal meyal hatırlıyor."- R. H. Karay.

HEYKELCİ Nedir?

Heykel yapan sanatçı, heykeltıraş, yontucu.

HEYKELCİLİK Nedir?

Heykel yapma sanatı, heykeltıraşlık, yontuculuk.

A E E H I I K K L L R T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Heykeltıraşlık,

11 Harfli Kelimeler

Heykeltıraş,

9 Harfli Kelimeler

Eşkıyalık, Irktaşlık, Karşıtlık, Şarklılık,

8 Harfli Kelimeler

Ayrıklık, Haklılık, Haykırış, Haykırtı, Hayretle, Hırlayış, Hıyarlık, Işkırlak, Karşılık, Karşıtlı, Katırlık, Kıratlık, Tırhallı, Yarıklık, Yarışlık, Yaşıtlık, Yaşlılık,

7 Harfli Kelimeler

Alıklık, Alırlık, Altılık, Arıklık, Arlılık, Aşıklık, Ayıklık, Aylıklı, Ayrıklı, Ayrılık, Ayrılış, Ayrışık, Hareket, Harıltı, Haşırtı, Hatırlı, Hayırlı, Haykırı, Hırkalı, Hırtlık, Iraklık, Kahırlı, Kakırtı, Karılık, Karışık, Kartlık, Katıklı, Katılık, Katılış, Katışık, Katkılı, Kayırış, Kayıtlı, Kerahet, Kırkyıl, Krallık, Lakırtı, Rekaket, Şahtere, Şakırtı,

6 Harfli Kelimeler

Ahırlı, Akıllı, Akışlı, Akıtış, Alışık, Alışkı, Altılı, Altlık, Arılık, Arıtış, Aşıklı, Aşırtı, Atelye, Atılış, Atkılı, Ayılık, Ayıltı, Ayırış, Ayırtı, Aykırı, Ayrılı, Ekarte, Eşkıya, Eşyalı, Eyalet, Halter, Hareke, Haşere, Haşyet, Hayret, Hektar, Helalı, Heykel, Hıltar, Iraklı, Irktaş, Işılak, Kalker, Kalkış, Kalleş,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Aklık, Aleyh, Alkış, Allık, Altık, Altlı, Arkıt, Artık, Artış, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Atılı, Aylık, Ayrık, Ayrıt, Ekler, Elhak, Erkek, Eşkal, Eşlek, Haklı, Halel, Halet, Harlı, Haşıl, Hatıl, Hatır, Hayır, Hayıt, Helak, Helal, Helke, Herek, Herke, Heyet, Hırka, Hırlı, Hışır,

4 Harfli Kelimeler

Ahır, Akıl, Akış, Aklı, Alet, Alık, Alış, Allı, Altı, Arık, Arış, Arlı, Arşe, Artı, Aşık, Aşıt, Ateh, Atel, Ateş, Atık, Atıl, Atış, Atkı, Atlı, Ayet, Ayık, Ayıt, Aylı, Ayrı, Ehlı, Elek, Erat, Erek, Erke, Erte, Eşek, Eşey, Eşya, Etek, Eter,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alt, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ate, Ayı, Eke, Ela, Elk, Erk, Hak, Hal, Har, Hat, Hay, Her, Hey, Hık, Hır, Ira, Irk, Kah, Kak, Kal, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kek, Kel, Ker, Keş, Ket, Kıl, Kır, Kış,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Ar, Aş, At, Ay, Eh, Ek, El, Er, Eş, Et, Ey, Ha, He, Ih, Ke, La, Le, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.