HEYKELCİLİK (TDK)

Heykel yapma sanatı, heykeltıraşlık, yontuculuk.

Heykelcilik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HEYKEL Nedir?

Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu, statü: "Harabenin ortasında bir Afrodit heykeli bulunduğunu hayal meyal hatırlıyor."- R. H. Karay.

HEYKELTIRAŞ Nedir?

Heykelci.

HEYKELTIRAŞLIK Nedir?

Heykelcilik.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YONT Nedir?

Başıboş hayvan.

YONTU Nedir?

Heykel.

YONTUCU Nedir?

Heykelci. yontucu sıfat Kendi çıkarını düşünen.

YONTUCULUK Nedir?

Heykelcilik.

C E E H K K L L Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Heykelcilik,

9 Harfli Kelimeler

Lekecilik,

8 Harfli Kelimeler

Heykelci, Heykelli,

7 Harfli Kelimeler

Eleklik, Hecelik, İlkelce, Kelleci,

6 Harfli Kelimeler

Eliyle, Heceli, Heykel, Hileci, Hileli, İlkeci, İyelik, Keleci, Kellik, Lekeci, Lekeli, Leylek, Yeleli,

5 Harfli Kelimeler

Cehil, Celil, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Helik, Helke, Hilye, İlkel, İyice, Kehle, Kelek, Kelik, Kelle, Kelli, Killi, Leyli, Yelek, Yelli,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Ecel, Ehil, Ekli, Elci, Elek, Elik, Elli, Hece, Hele, Hile, İlik, İlke, İlle, Keke, Kele, Kile, Klik, Leke, Lice, Yeke, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Ece, Eke, Elk, Hey, İki, İle, İlk, İye, İyi, Kek, Kel, Kik, Kil, Leh, Ley, Yek, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Eh, Ek, El, Ey, He, İl, Ke, Ki, Le, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.