Heyecanlandırmak

  1. [-i] Heyecan duymasına sebep olmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Heyecanlandırmak kelimesi baş harfi h son harfi k olan bir kelime.Başında h sonunda k olan kelimenin birinci harfi h , ikinci harfi e , üçüncü harfi y , dördüncü harfi e , beşinci harfi c , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi n , onbirinci harfi d , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a , Başı h sonu k olan 16 harfli kelime.