HEVESLENMEK (TDK)

İsteklenmek, heves etmek, çok istemek, eğilim duymak: "Millet vergi vermeye heveslenmelidir."- B. Felek.

Heveslenmek kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUYMA Nedir?

Duymak durumu: "Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başladım."- S. F. Abasıyanık.

DUYMAK Nedir?


1 - Kulakla algılamak, işitmek, ses almak.
2 - Bilgi almak, öğrenmek, haber almak.
3 - Sezmek, fark etmek, hissetmek.
4 - Duyu organlarıyla algılamak, hissetmek.
5 - Nesnelere dokunmakla onların sıcaklık, soğukluk, sertlik, ağırlık, devinim gibi fizik durumlarını algılamak, duyumsamak, hissetmek.
6 - Bir ruh durumu içine girmek.

EĞİLİM Nedir?


1 . Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül, tandans: "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır."- N. Ataç.
2 . Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

FELEK Nedir?


1 . Gök, gökyüzü, sema.
2 . Dünya, âlem.
3 . Talih, baht, şans: "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı."- C. Meriç.
4 . Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı.

HEVES Nedir?


1 . İstek, eğilim, arzu, şevk: "Küçüklüğünden beri bütün hevesi bahriyede idi."- H. Taner.
2 . Gelip geçici istek.

HEVESLENME Nedir?

Heveslenmek işi.

İSTEK Nedir?


1 . Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan.
2 . Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: "Bu adamın istekleri bitmiyor."- .
3 . dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: "Göreyim, göresin, göre."- .
4 . ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

İSTEKLENME Nedir?

İsteklenmek işi.

İSTEKLENMEK Nedir?

Bir şeye karşı istek duymak, heveslenmek.

İSTEM Nedir?


1 . Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu.
2 . Tüketicinin piyasadan mal çekmesi.
3 . ruh bilimi İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.

İSTEME Nedir?

İstemek işi: "İsteme adresi."- .

İSTEMEK Nedir?


1 . İstek duymak, arzulamak: "İçeri girmekten korkarak bahçedeki demir kanepeye oturmak istedi."- P. Safa.
2 . (-den, -i) Bir şeyin kendisine verilmesini veya yapılmasını söylemek, dilemek: "Bir gün benden okumak için kitap istedi."- F. R. Atay.
3 . Görmek istediğini bildirmek: "Sizi isteyen kimdi?"- .
4 . Gerek olmak: "Yurdun ilerlemesi için çok çalışmak ister."- .
5 . Evlenmek dileğinde bulunmak: "Komşunun kızını istemişler."- .

VERGİ Nedir?


1 . Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para: "Önce vergiyi kolay tahsil etmenin vesilesini hazırlasınlar."- B. Felek.
2 . mecaz Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

E E E E H K L M N S V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Heveslenmek,

10 Harfli Kelimeler

Heveslenme,

9 Harfli Kelimeler

Enselemek, Esenlemek, Keselenme,

8 Harfli Kelimeler

Enseleme, Esenleme, Evlenmek, Keseleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Eslemek, Esnemek, Evlenme, Evsemek, Velense,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Esleme, Esneme, Evseme, Hevenk, Keleme, Kesene, Meleke, Mesele, Mesken, Meslek, Sehven, Sekene, Seklem, Sekmen, Sevmek,

5 Harfli Kelimeler

Ehven, Eklem, Eksen, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Eseme, Eslek, Esmek, Esnek, Evlek, Evsel, Helen, Helke, Helme, Hemen, Heves, Kehle, Kelem, Keles, Kesel, Kesen, Kesme, Kevel, Keven, Mehel, Mehle, Melek, Meles, Mesel, Mesen, Nekes, Nemse, Sekel, Sekme, Selek, Selen, Semen, Senek,

4 Harfli Kelimeler

Ehem, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Ense, Esen, Esme, Hele, Kele, Keme, Kene, Kese, Leke, Lens, Meke, Mesh, Sele, Seme, Sene, Sevk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Hem, Kel, Kem, Kes, Leh, Men, Nem, Nev, Sek, Sel, Sem, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Ek, El, Em, En, Es, Ev, He, Ke, Le, Me, Ne, Se, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.