HERYERDELİK (TDK)

Tanrı'nın her yerde ve her zaman bulunduğuna inanan din ve fizikötesi görüş.

Heryerdelik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Y , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi D , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FİZİKÖTESİ Nedir?

Doğaötesi, °metafizik.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

D E E E H K L R R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kederli, Yedekli, Yediler,

6 Harfli Kelimeler

Dereke, Dereli, Eyerli, Hediye, Heykel,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Derik, Dikel, Dikey, Dilek, Direk, Direy, Ekler, Erdek, Erkli, Erlik, Heder, Hedik, Helik, Helke, Herek, Herik, Herke, Hilye, Keder, Kehle, Keler, Kerde, Kerih, Kiler, Kirde, Kredi, Lider, Yedek, Yelek, Yerel, Yerli,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Dere, Deri, Derk, Deyi, Diye, Eder, Edik, Ehil, Ekli, Elde, Elek, Elik, Erek, Erik, Eril, Erke, Eyer, Hele, Herk, Hile, İlke, Kedi, Kele, Kere, Kerh, Kile, Leke, Reel, Reye, Yedi, Yeke, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Deh, Dek, Dik, Dil, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Her, Hey, İde, İle, İlk, İye, Kel, Ker, Kil, Kir, Leh, Ley, Lir, Rey, Yek, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

De, Eh, Ek, El, Er, Ey, He, İl, Ke, Ki, Le, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.