HERCAİMENEKŞE (TDK)


1 - Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan bir bitki, alacamenekşe (Viola tricolor).
2 - Bu bitkinin çiçeği.

Hercaimenekşe kelimesi baş harfi H son harfi E olan bir kelime. Başında H sonunda E olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi C , beşinci harfi A , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi E , onbirinci harfi K , onikinci harfi Ş , onüçüncü harfi E . Başı H sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALACAMENEKŞE Nedir?

Hercai menekşe.

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

BEYAZ Nedir?


1 . Ak, kara, siyah karşıtı.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Müdür, arkasına beyaz bir gömlek giymiş, ellerini de göbeğinin üstünden kavuşturmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Beyaz ırktan olan kimse: "Agni'nin iki kızı var, biri beyaz, biri siyah."- H. R. Gürpınar.
4 . Baskıda normal karalıkta görünen harf çeşidi.
5 . Beyaz zehir.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BİTKİN Nedir?

Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın: "Kalbinden vurulmuş gibi kendini cansız, bitkin bir vaziyette koltuğa atmıştı."- A. Ş. Hisar.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

MENEKŞE Nedir?


1 . Menekşegillerden, bir veya çok yıllık otsu bir bitki (Viola tricolor).
2 . Bu bitkinin mor renkli, güzel kokulu çiçeği.

MENEKŞEGİLLER Nedir?

Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

SARI Nedir?


1 - Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakalrengi arasında olan renk, altının, kükürdün, limonun rengi.
2 - Bu renkte olan: Sarı defter .
3 - Soluk, solgun: Bugün seni sarı gördüm .

A C E E E E H K M N R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Şecerename,

9 Harfli Kelimeler

Kerhaneci, Şehnameci,

8 Harfli Kelimeler

Emarecik, Ermenice, Hemencek,

7 Harfli Kelimeler

Akşehir, Aşermek, Emrihak, Erincek, Erinmek, Erişmek, Erkence, Erkenci, Ermenek, Eşinmek, Eşkenar, Haricen, Hemşire, İmrence, İncerek, İşkence, Kerhane, Kişneme, Mahşeri, Menekşe, Meşecik, Mihrace, Şehname, Şekerci, Şekerim,

6 Harfli Kelimeler

Ahiren, Amirce, Anemik, Arkeen, Aşerme, Cereme, Ceriha, Cermen, Ekşime, Enemek, Erimek, Erinme, Erişme, Ermeni, Eşinme, Hacker, Haince, Hareke, Hareki, Haşere, Hemşin, Hercai, Hicran, İşemek, Karine, Kaşmer, Kaşmir, Kemane, Kemani, Kemere, Kerhen, Kerime, Kermen, Kirmen, Mahrek, Mahşer, Makine, Mercan, Mercek, Meşher,

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Ahenk, Akemi, Anemi, Anime, Cehre, Cehri, Ceman, Cemre, Cenah, Ceren, Cihan, Cihar, Ehram, Ekran, Emare, Emcek, Emcik, Encam, Eneme, Ercik, Erciş, Erika, Erime, Erkan, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşmek, Hacim, Hacir, Hakem, Hakim, Hakir, Hamiş, Hanek, Harem,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Ahir, Akim, Akne, Amin, Amir, Arşe, Aşir, Cami, Cani, Cari, Cemi, Cenk, Cerh, Cima, Ecir, Ehem, Ekim, Ekin, Ekme, Ekşi, Eman, Emek, Emen, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enam, Enek, Enik, Enir, Erce, Erek, Eren, Erik, Erim, Erin, Eriş, Erke,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ahi, Ani, Ari, Ark, Arş, Aşk, Cam, Can, Car, Cem, Cer, Cim, Cin, Ece, Eke, Erk, Hac, Hak, Ham, Han, Har, Hem, Her, Hin, Hiş, İka, İma, Kah, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kem, Ker, Keş, Kim, Kin, Kir, Mai,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Am, An, Ar, Aş, Ce, Eh, Ek, Em, En, Er, Eş, Ha, He, İm, İn, İş, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.