HERCAİ (TDK)


1 . Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç.
2 . Aşkta değişken, vefasız.

Hercai kelimesi baş harfi H son harfi İ olan bir kelime. Başında H sonunda İ olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi C , beşinci harfi A , altıncı harfi İ . Başı H sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞKE Nedir?


1 . Varyant.
2 . biyoloji Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.

DEĞİŞKEN Nedir?


1 . Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil: "Sağlık bakımından canına okuyan kentler de değişken rüzgârlara açık kentler oluyor."- H. Taner.
2 . isim, matematik Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
3 . isim, matematik Cebirde bir denklemin kat sayılarına giren değişken nicelik, parametre.
4 . isim Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre.
5 . isim Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre.

GELGEÇ Nedir?


1 . Geçici: "Bugün varsa yarın yok... Gelgeç bir misafir."- R. N. Güntekin.
2 . Hercai.

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

KARARLI Nedir?


1 . Kesin karar vermiş olan.
2 . Kararında direnen, kararını değiştirmeyen: "Eskiden çok kararlıyken şimdi gevşemiş gibi idi."- M. Ş. Esendal.
3 . Düzenli, dengeli, ölçülü, istikrarlı, stabil.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

VEFA Nedir?

Sevgiyi sürdürme, sevgi bağlılığı: "Biz, mağlup olduğumuz için sizden cesur görünüyoruz ve vefamız daha sağlamlaşıyor."- A. Gündüz.

VEFASIZ Nedir?

Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz: "Yıllar yârlerden, yârler yıllardan vefasız."- Y. K. Karaosmanoğlu.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YELTEK Nedir?

Hercai.

A C E H R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ceriha, Hercai,

5 Harfli Kelimeler

Cehri, Cihar, Hacir,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Cari, Cerh, Ecir, Hare, İare, İcar, İcra, İrca, Raci, Reha, Rica,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ahi, Ari, Car, Cer, Hac, Har, Her,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ar, Ce, Eh, Er, Ha, He, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.