HEMATİMETRE (TDK)

Kan yuvarında kimi ölçümlerin yapılmasını sağlayan aygıt.

Hematimetre kelimesi baş harfi H son harfi E olan bir kelime. Başında H sonunda E olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi R , onbirinci harfi E . Başı H sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

ÖLÇÜM Nedir?


1 - Ölçmek eylemi.
2 - Ölçerek elde edilen sonuç.
3 - Ölçümlemek
2 sonucu, °takdir.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YUVA Nedir?


1 . Kuşların ve başka hayvanların barınmak, yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak: "O zamanlar ... mezarlıkların serviliklerine gizlenen eski bülbül yuvaları meşhurdu."- A. Ş. Hisar.
2 . Genellikle ailenin oturduğu ev: "İnsanın kendi yuvasından daha sıcak ... ve samimi; hiçbir yer olmazdı."- S. F. Abasıyanık.
3 . İki buçukla dört yaş arası çocukların bakıldığı, okul öncesi eğitim kurumu.
4 . Kimsesizlere veya yoksullara yardım etmek ve onları barındırmak amacıyla açılan yer.
5 . Bir şeyin içinde yerleşmiş olduğu veya yerleştirildiği oyuk: "Diş yuvası. Kilit yuvası."- .
6 . mecaz Bazı kötü nitelikli kimselerin çok bulunduğu, toplandığı yer: "Hırsız yuvası."- .
7 . mecaz Bir şeyin öğretildiği yer: "İrfan yuvası."- .
8 . mecaz Bir şeyin çok bulunduğu yer: "Bu oda böcek yuvası."- .

YUVAR Nedir?


1 . Organizmadaki kan, lenf, süt vb. sıvılarda bulunan, genellikle yuvarlak veya oval küçük cisim.
2 . gök bilimi Yer yuvarlağı gibi düzgün olmayan küresel biçim.

A E E E H M M R T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hatmetme, Merhamet, Methetme,

7 Harfli Kelimeler

Emretme, Ettirme, Hematit, Titreme,

6 Harfli Kelimeler

Ahiret, Emaret, Eritme, Hatime, Hemati, Himmet, İmamet, İmaret, Mahrem, Mehter, Merhem, Rahmet, Temhir, Termit, Titrem,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Ehram, Emare, Emtia, Erime, Harem, Harim, Hatim, Hatmi, Hitam, İhram, İhtar, İmame, İtham, İtmam, Mahir, Matem, Memat, Meram, Meret, Merih, Mermi, Metre, Mimar, Mirat, Rahim, Tamim, Tamir, Taret, Tarih, Teati, Tehir, Terim, Terme, Tetir, Tirat,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Ahit, Amir, Amit, Amme, Ateh, Ehem, Emet, Emir, Emme, Emmi, Erat, Erim, Erme, Erte, Eter, Etme, Hami, Hamt, Hare, Hart, İare, İham, İmam, İmar, İmha, İrat, İtme, Mart, Meme, Mera, Meri, Mert, Meta, Miat, Mihr, Mira, Raht, Rami, Rate,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ari, Art, Ate, Ati, Eti, Ham, Har, Hat, Hem, Her, Hit, İma, İta, Mai, Mat, Met, Mim, Mir, Mit, Ram, Ret, Tam, Tar, Tat, Tem, Ter, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, Ar, At, Eh, Em, Er, Et, Ha, He, İm, İt, Me, Mi, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.