HEMŞİRELİK (TDK)


1 . Hemşirenin yaptığı iş.
2 . Kız kardeşlik.

Hemşirelik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı H sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HEMŞİRE Nedir?


1 . Doktor tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanı, şvester: "Koltuğunun altına bir hemşire gömleğini paket yapıp sıkıştırmış."- S. F. Abasıyanık.
2 . eskimiş (hemşi:re) Kız kardeş, bacı: "İyi tanıdığım anasına ve hemşirelerine hiçbir suretle benzemiyor."- Y. K. Beyatlı.

KARDEŞ Nedir?


1 . Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı: "Öz kardeş. Üvey kardeş. Kız kardeş. Erkek kardeş."- .
2 . Yaşça küçük olan çocuk.
3 . ünlem Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü: "Güle güle Fahri Bey kardeşim!"- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Aralarında çok değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri: "Din kardeşi."- .

KARDEŞLİK Nedir?


1 . Kardeş olma durumu, uhuvvet.
2 . Kardeş kadar yakın sayılan kimse, yakın dost.
3 . Birlik, beraberlik: "Sınıfımızdaki kardeşlik çok güçlüydü."- .
4 . ünlem, teklifsiz konuşmada Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü: "Kol delik mintan delik / Yen delik, kaftan delik / Kevgir misin be kardeşlik!"- O. V. Kanık.

E E H K L M R İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Hemşirelik,

9 Harfli Kelimeler

Erişilmek, İrileşmek, Kirişleme,

8 Harfli Kelimeler

Erişilme, Ermişlik, İkileşme, İrileşme,

7 Harfli Kelimeler

Emirlik, Erişmek, Eşilmek, Hemşire, İkileme, İlişmek, İrkilme, İşlemek, Kemerli, Kemiriş, Meşelik, Şehirli, Şekerim, Şekerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Eşilme, İkilem, İkişer, İlişme, İşemek, İşleme, Kelime, Kerime, Leşker, Melike, Meşher, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Hekim, Helik, Helke, Helme, Herek, Herik, Herke, Hikem, İklim, İleri, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrkme, İrmik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kehle, Kelem, Keler, Keleş, Kemer,

4 Harfli Kelimeler

Ehem, Ehil, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Hele, Herk, Hile, İlik, İlim, İlke, İlme, İşli, Kele, Keme, Kere, Kerh, Kile, Kimi,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Hem, Her, Hiş, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kir, Leh, Leş, Lim, Lir, Mil, Mir, Şek, Şem, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Ek, El, Em, Er, Eş, He, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.