HELYOGRAF (TDK)


1 . Güneş ışınlarından yararlanan optik telgraf aleti.
2 . gök bilimi Güneşten yayılan ısı miktarını ölçmeye yarayan alet.
3 . meteoroloji Güneşin ışıldadığı saatlerin süresini tespit etmeye yarayan alet.

Helyograf kelimesi baş harfi H son harfi F olan bir kelime. Başında H sonunda F olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi G , yedinci harfi R , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi F . Başı H sonu F olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

ETME Nedir?

Etmek işi.

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

METEOROLOJİ Nedir?

Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmelerini, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu vb. olayları inceleyen fizik dalı, hava bilgisi.

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

OPTİK Nedir?


1 . Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu.
2 . Gözlükçü.
3 . sıfat Görme ile ilgili olan.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

SAAT Nedir?


1 - Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit zaman parçası.
2 - Vakit, zaman.
3 - Bir işin yapıldığı belirli zaman.
4 - Bayağı yürüyüşle bir saatte alınan yol.
5 - Günün hangi saati olduğunu gösteren aygıt.
6 - Sayaç.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

TELGRAF Nedir?


1 . İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni: "Hareketimiz, hiçbir tarafa telgrafla bildirilmeyecekti."- Atatürk.
2 . Bu düzenle gönderilen haberin yazılı olduğu kâğıt: "Dün, telgrafla sıhhatinizi sormak için kasabaya inmiştim."- R. N. Güntekin.

TESPİ Nedir?

Yaylalarda yetişen, birkaç metre boyunda, çok dallı, boz yapraklı, fındık iriliğinde meyveleri olan ve çekirdeğinin içindeki ak madde sabun olarak kullanılan bir tür çalı.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

A E F G H L O R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Helyograf,

5 Harfli Kelimeler

Aleyh, Elyaf, Felah, Ferah, Flora, Halef, Largo, Rahle, Refah, Yegah, Yorga,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Argo, Ayol, Efor, Fare, Flor, Fora, Foya, Gale, Gaye, Gayr, Golf, Hale, Hare, Harf, Hela, Hora, Olay, Oral, Orya, Reha, Yoga,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Alo, Ego, Ela, Erg, Fal, Far, Fay, Fel, Fer, Fol, Gaf, Gah, Gar, Gol, Haf, Hal, Har, Hay, Her, Hey, Hol, Hor, Laf, Lef, Leh, Ley, Lor, Oha, Ole, Ora, Org, Oya, Raf, Ray, Rey, Rol, Yal, Yar, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ah, Al, Ar, Ay, Eh, El, Er, Ey, Fa, Fe, Ge, Ha, He, La, Le, Of, Oh, Ol, Oy, Ra, Re, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.