HEGELCİLİK (TDK)

Özellikle Alman idealizminin temsilcisi olan Hegel'in öğretisi.

Hegelcilik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi G , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı H sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMAN Nedir?

Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse.

İDEAL Nedir?


1 - Ülkü, °mefkre.
2 - Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan, ülküsel.
3 - fels. Yalnız dütünceyle kavranabilen.

İDEALİZM Nedir?


1 . Ülkücülük.
2 . felsefe Bilgide temel olarak düşünceyi alan ve varlığı insan düşüncesinin kurduğunu kabul eden öğretilerin genel adı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

TEMSİL Nedir?


1 . Birinin veya bir topluluğun adına davranma.
2 . Belirgin özellikleri ile yansıtma, sembolü olma, simgeleme.
3 . Oyun: "Çarşamba akşamı Tepebaşı'nda bir temsil verdim."- S. F. Abasıyanık.
4 . edat, halk ağzında Söz gelişi.
5 . eskimiş, biyoloji Özümleme.

TEMSİLCİ Nedir?


1 . Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil.
2 . Benzerlerine örnek olan kimse veya şey: "Toplumumuzda çizgileri belirlenmiş bir tipin temsilcisiydi."- N. Cumalı.
3 . ticaret Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse.

C E E G H K L L İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Gecelik, Hecelik, İlkelce, Kelleci,

6 Harfli Kelimeler

Geceki, Heceli, Hileci, Hileli, İlkeci, Keleci, Lekeci, Lekeli,

5 Harfli Kelimeler

Cehil, Celil, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Helik, Helke, İlkel, Kehle, Kelle, Kelli, Killi,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Ecel, Ehil, Ekli, Elci, Elek, Elik, Elli, Gece, Gele, Hece, Hele, Hile, İlgi, İlik, İlke, İlle, Kele, Kile, Leke, Lice,

3 Harfli Kelimeler

Ece, Ege, Eke, Elk, İki, İle, İlk, Kel, Kil, Leh, Lig,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Eh, Ek, El, Ge, He, İl, Ke, Ki, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.