HEDİYELİK (TDK)


1 . Armağan olarak verilmek için hazırlanmış şey.
2 . sıfat Armağan olarak verilecek değerde olan: "Hediyelik vazo."- .

Hediyelik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı H sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARMA Nedir?


1 . Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun.
2 . denizcilik Geminin yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat ve yelken takımı.

ARMAĞAN Nedir?


1 . Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye: "Hasılı orada da bizdeki gibi bir armağan enflasyonu var."- H. Taner.
2 . Ödül: "Nobel armağanı."- .
3 . Bir bilim adamının emek verdiği dalda onu anmak için hazırlanan bilimsel eser: "Macit Gökberk Armağanı."- .
4 . mecaz Bağış, ihsan.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

VAZO Nedir?

Çiçek koymak için kullanılan, cam, toprak, porselen vb. maddelerden ve çeşitli madenlerden yapılan, türlü boyut ve biçimlerde olabilen derin kap.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİLMEK Nedir?

Verme işine konu olmak: "Geç vakit suarenin verileceği büyük konağa gittik."- F. R. Atay.

D E E H K L Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hediyelik,

7 Harfli Kelimeler

Yedekli, Yedilik,

6 Harfli Kelimeler

Hediye, Heykel, İyelik, Likide, Yedili,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Dikel, Dikey, Dilek, Ekili, Hedik, Helik, Helke, Hilye, Kehle, Yedek, Yelek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deyi, Diye, Edik, Ehil, Ekli, Elde, Elek, Elik, Hele, Hile, İdil, İlik, İlke, Kedi, Kele, Kile, Leke, Yedi, Yeke, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Deh, Dek, Dik, Dil, Ede, Edi, Eke, Elk, Hey, İde, İki, İle, İlk, İye, İyi, Kel, Kil, Leh, Ley, Yek, Yel,

2 Harfli Kelimeler

De, Eh, Ek, El, Ey, He, İl, Ke, Ki, Le, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.