HAYVANLAŞMAK (TDK)

İnsanlık erdemlerini yitirmek, kabalaşmak.

Hayvanlaşmak kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi V , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı H sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ERDEM Nedir?


1 . Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet: "Spor, alçak gönüllülük gibi bir erdem aşılar sporcuya."- N. Cumalı.
2 . felsefe İnsanın ruhsal olgunluğu.

İNSANLIK Nedir?


1 . İnsan olma durumu.
2 . İnsanca davranma.
3 . İnsanların tümü, beşeriyet: "İnsanlık âlemi."- .
4 . Doğru dürüst insana yakışır durum, adamlık, âdemiyet.
5 . İnsanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi: "Bugün her şeye karşın en güçlü günlerimi yaşıyorsam bunu gördüğüm insanlık eğitimine borçluyum."- A. Erhat.
6 . İnsanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi: "Benim ona fenalık etmem, insanlığa aykırı bir şeydir."- R. N. Güntekin.
7 . İnsanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma: "Öyle kimseler ki, insana insanlık dersi verebilirler."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

KABALA Nedir?


1 . Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı.
2 . din b. (***) Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağıza geçen din buyruklarının, İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının tamamı.
3 . din b. (***) Bu öğretinin yandaşlarının tamamı. kabala (II) zarf, ticaret Arapça ®ab¥le Götürü, toptan.

KABALAŞMA Nedir?

Kabalaşmak işi.

KABALAŞMAK Nedir?


1 . Kaba bir duruma gelmek, irileşmek.
2 . Kabalık etmek, görgü ve incelikten yoksun söz söylemek.

YİTİRME Nedir?

Yitirmek işi.

YİTİRMEK Nedir?


1 . Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek: "Kalemimi yitirdim."- .
2 . Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek.
3 . Ölüm sonucu kaybetmek.
4 . Yanlış yola girmek, kaybolmak: "Ormanda yolunu yitirenler, yollarını yine şaşırmamak için nereden yürümeye başlamışlarsa oraya dönerler."- Halikarnas Balıkçısı.

A A A A H K L M N V Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Hayvanlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Hayvanlaşma, Yavanlaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Havalanmak, Yavanlaşma, Yavaşlamak,

9 Harfli Kelimeler

Ayaklanma, Haşlanmak, Havalanma, Havlanmak, Şahlanmak, Yakalanma, Yaşlanmak, Yavaşlama,

8 Harfli Kelimeler

Anavaşya, Anlaşmak, Avlanmak, Ayaklama, Aylanmak, Haklaşma, Haşlamak, Haşlanma, Havlamak, Havlanma, Haylamak, Kavlanma, Kavlaşma, Kaynaşma, Şahlanma, Yakalama, Yaklaşma, Yalanmak, Yanaşmak, Yanlamak, Yanşamak, Yaşanmak, Yaşlanma,

7 Harfli Kelimeler

Ahlamak, Aklanma, Aklaşma, Alamana, Almanak, Anlamak, Anlaşma, Avlamak, Avlanma, Aylamak, Aylanma, Haklama, Haşlama, Havlama, Haylama, Haymana, Kanlama, Kaşanma, Kaşlama, Kavlama, Kaynama, Kayşama, Şaklama, Şavalak, Vaklama, Yalamak, Yalanma, Yanaşma, Yanlama, Yanşama, Yaşamak, Yaşanak, Yaşanma,

6 Harfli Kelimeler

Ahlama, Aklama, Alanya, Anamal, Anlama, Avanak, Avlama, Aylama, Haşlak, Hayvan, Kanama, Kavala, Lahana, Lavman, Manyak, Maşala, Maşlah, Yalaka, Yalama, Yalman, Yanmak, Yanşak, Yaşama, Yaşmak, Yavaşa, Yavşak,

5 Harfli Kelimeler

Ahkam, Ahlak, Ahmak, Ahval, Akala, Aklan, Akman, Akşam, Akvam, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Alyan, Anlak, Anlam, Anmak, Aşama, Aşmak, Avlak, Aylak, Aymak, Ayvan, Hakan, Halay, Halka, Hamak, Hamal, Hamla, Hanak, Hanay, Hanya, Havan, Havya, Hayal, Kahya, Kalan, Kalay, Kalma,

4 Harfli Kelimeler

Ahşa, Akma, Akva, Alan, Alay, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anka, Anma, Aşma, Aval, Avam, Ayak, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayla, Ayma, Ayna, Ayva, Hala, Halk, Haşa, Hava, Haya, Kala, Kama, Kana, Kaya, Klan, Laka, Lama, Lava, Maaş, Mala, Mana, Maşa,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Ala, Ama, Ana, Aşk, Aya, Ayn, Hak, Hal, Ham, Han, Hav, Hay, Kah, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kav, Kay, Lak, Lam, Lan, Lav, Mal, Maş, Nal, Nam, Şah, Şak, Şal, Şan, Vah, Van, Vay, Yak, Yal, Yan, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, An, Aş, Av, Ay, Ha, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.