HAYVANLAŞMA (TDK)

İnsanlık erdemlerini yitirme, kabalaşma.

Hayvanlaşma kelimesi baş harfi H son harfi A olan bir kelime. Başında H sonunda A olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi V , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı H sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ERDEM Nedir?


1 . Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet: "Spor, alçak gönüllülük gibi bir erdem aşılar sporcuya."- N. Cumalı.
2 . felsefe İnsanın ruhsal olgunluğu.

İNSANLIK Nedir?


1 . İnsan olma durumu.
2 . İnsanca davranma.
3 . İnsanların tümü, beşeriyet: "İnsanlık âlemi."- .
4 . Doğru dürüst insana yakışır durum, adamlık, âdemiyet.
5 . İnsanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi: "Bugün her şeye karşın en güçlü günlerimi yaşıyorsam bunu gördüğüm insanlık eğitimine borçluyum."- A. Erhat.
6 . İnsanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi: "Benim ona fenalık etmem, insanlığa aykırı bir şeydir."- R. N. Güntekin.
7 . İnsanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma: "Öyle kimseler ki, insana insanlık dersi verebilirler."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

KABALA Nedir?


1 . Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı.
2 . din b. (***) Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağıza geçen din buyruklarının, İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının tamamı.
3 . din b. (***) Bu öğretinin yandaşlarının tamamı. kabala (II) zarf, ticaret Arapça ®ab¥le Götürü, toptan.

KABALAŞMA Nedir?

Kabalaşmak işi.

YİTİRME Nedir?

Yitirmek işi.

A A A A H L M N V Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Hayvanlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Yavanlaşma,

9 Harfli Kelimeler

Havalanma, Yavaşlama,

8 Harfli Kelimeler

Anavaşya, Haşlanma, Havlanma, Şahlanma, Yaşlanma,

7 Harfli Kelimeler

Alamana, Anlaşma, Avlanma, Aylanma, Haşlama, Havlama, Haylama, Haymana, Yalanma, Yanaşma, Yanlama, Yanşama, Yaşanma,

6 Harfli Kelimeler

Ahlama, Alanya, Anamal, Anlama, Avlama, Aylama, Hayvan, Lahana, Lavman, Maşala, Maşlah, Yalama, Yalman, Yaşama, Yavaşa,

5 Harfli Kelimeler

Ahval, Alman, Almaş, Alyan, Anlam, Aşama, Ayvan, Halay, Hamal, Hamla, Hanay, Hanya, Havan, Havya, Hayal, Lavaş, Mahal, Mahya, Malya, Manav, Maval, Mavna, Mayna, Şaman, Şayan, Yalan, Yaman, Yanal, Yanma, Yaşam, Yavan, Yavaş,

4 Harfli Kelimeler

Ahşa, Alan, Alay, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Aşma, Aval, Avam, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayla, Ayma, Ayna, Ayva, Hala, Haşa, Hava, Haya, Lama, Lava, Maaş, Mala, Mana, Maşa, Maya, Naaş, Şama, Vaha, Vana, Yama, Yaşa,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ala, Ama, Ana, Aya, Ayn, Hal, Ham, Han, Hav, Hay, Lam, Lan, Lav, Mal, Maş, Nal, Nam, Şah, Şal, Şan, Vah, Van, Vay, Yal, Yan, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, An, Aş, Av, Ay, Ha, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.