HAYVANLIK (TDK)


1 . Hayvan olma durumu, hayvaniyet.
2 . mecaz Hayvanca davranma.

Hayvanlık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi V , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı H sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

HAYVANCA Nedir?


1 . Çok kaba ve hoyrat.
2 . zarf (hayva'nca) Çok kaba ve hoyrat bir biçimde, hayvancasına.

HAYVANİ Nedir?


1 . Hayvanla ilgili, hayvansal: "Hayvani yağlar."- .
2 . eskimiş Hayvanca: "Hele birlikte öleceği kimseleri düşündükçe bu hayvani isyanı büsbütün şiddetleniyor, âdeta azgın bir hâl alıyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

HAYVANİYET Nedir?

Hayvanlık.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A A H I K L N V Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hayvanlık,

8 Harfli Kelimeler

Yavanlık,

7 Harfli Kelimeler

Aynalık, Ayvalık, Halayık, Nalayık, Yanaklı,

6 Harfli Kelimeler

Analık, Ayaklı, Aynalı, Hanlık, Havalı, Hayalı, Hayvan, Yakalı, Yanlık,

5 Harfli Kelimeler

Ahlak, Ahval, Aklan, Alkan, Alyan, Analı, Anlak, Anlık, Avlak, Aylak, Aylık, Ayvan, Hakan, Haklı, Halay, Halka, Hanak, Hanay, Hanya, Havan, Havlı, Havya, Hayal, Hayın, Kahya, Kalan, Kalay, Kalın, Kalya, Kanal, Kanlı, Kaval, Kayan, Kayın, Layık, Nahak, Vakıa, Vanlı, Yakın, Yalak,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Akva, Alan, Alay, Alık, Alın, Anal, Anık, Anka, Aval, Ayak, Ayal, Ayan, Ayık, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Ayva, Hakı, Hala, Halı, Halk, Hava, Haya, Hınk, Kala, Kana, Kanı, Kaya, Kayı, Kına, Kıya, Klan, Laka, Lava, Vaha,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Aya, Ayı, Ayn, Hak, Hal, Han, Hav, Hay, Hık, Kah, Kal, Kan, Kav, Kay, Kıl, Kın, Lak, Lan, Lav, Nal, Vah, Van, Vay, Vın, Yak, Yal, Yan, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, An, Av, Ay, Ha, Ih, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.