HAYALİFENER (TDK)


1 - Resimli camları olan ve bu resimleri duvara yansıtan fenere benzer araç.
2 - Çok zayıf olanlar için şaka yollu kullanılır.

Hayalifener kelimesi baş harfi H son harfi R olan bir kelime. Başında H sonunda R olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi F , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı H sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

DUVAR Nedir?


1 . Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem.
2 . Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel: "Karabaş, bostan duvarının gölgesinde öğle uykusuna serilir."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Sonuç alınamayan yer.
4 . mecaz Engel: "İki arkadaşın arasında aşılmaz bir duvar vardı."- .
5 . spor Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

FENER Nedir?


1 . Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı: "Sigara içilmeyecek, kibrit, fener yakılmayacaktı."- Ö. Seyfettin.
2 . Gemilere yol gösteren ışık kulesi: "Deniz, bu Japon fenerinden dökülen ışıklar altında ıslak parıltılarla, yanıp sönüyor."- Y. Z. Ortaç.
3 . Tepesinden kulplu kahveci tepsisi, askı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RESİM Nedir?


1 - Varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb.üzerinde yapılan biçimleri.
2 - Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat.
3 - Fotoğraf2.
4 - Kimi eşyadan ve kimi işlerden alınan vergi.

RESİMLİ Nedir?

İçinde resimler bulunan, musavver: "Yağmurlu günlerde orada oturuyor, çay içiyoruz, resimli mecmualar karıştırıyoruz."- S. F. Abasıyanık.

ŞAKA Nedir?

Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket ya da söylenen söz, °latife.

YANSI Nedir?


1 . Bilgisayar veya tepegözle hazırlanan saydamın yansıtılmasıyla perdede ortaya çıkan görüntü.
2 . fizik Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs.
3 . biyoloji Tepke.

YOLLU Nedir?


1 . Yolu herhangi bir nitelikte olan: "Bozuk yollu bir mahalle."- .
2 . Çizgili: "Sandığın altında, mor yollu beyaz bir iplik çul seriliydi."- O. Kemal.
3 . Hızlı giden (taşıt): "Yollu gemi."- .
4 . mecaz Kuralına uygun: "Bu hiç de yollu bir iş değildi."- .
5 . zarf, mecaz Herhangi bir nitelikte, biçimde: "İlk teklifimde direnir yollu konuşmaya başladım."- F. R. Atay.
6 . isim, argo Kolayca elde edilen kadın.

ZAYIF Nedir?


1 . Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus.
2 . Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."- .
3 . mecaz Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: "Zayıf bir yapı."- .
4 . mecaz Önemli, güvenilir olmayan: "Zayıf bir bilgi."- .
5 . mecaz Çok az: "Zayıf bir ihtimal."- .
6 . Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."- .
7 . isim Başarısızlığı gösteren not.
8 . mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: "Zayıf bir öğretmen."- .
9 . mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A. Gündüz.

A A E E F H L N R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Felahiye, Harfiyen, Refahiye,

7 Harfli Kelimeler

Arifane, Fahriye, Fenerli, Ferhane, Hayalen, Heyelan, Reyhani, Yerinel,

6 Harfli Kelimeler

Aferin, Ahiren, Eflani, Enfiye, Eyerli, Fanila, Ferahi, Hafiye, Halife, Hanefi, Haneli, Hareli, Hayran, İlarya, Layiha, Lineer, Nafile, Nahiye, Nehari, Nereli, Nihale, Rafine, Rayiha, Rehine, Reyhan, Riyala, Yerine,

5 Harfli Kelimeler

Ahali, Ahlaf, Aleni, Aleyh, Alyan, Anele, Arefe, Arena, Arife, Ariya, Ayran, Elyaf, Enayi, Fahri, Falan, Falya, Fanya, Faril, Felah, Fener, Ferah, Ferih, Ferli, Filan, Filar, Final, Haile, Halay, Halef, Halen, Halfa, Hanay, Hanya, Hayal, Hayfa, Hayli, Helen, Herif, Hilaf, Hilye,

4 Harfli Kelimeler

Afal, Ahar, Ahir, Aile, Alan, Alay, Alfa, Anal, Anif, Araf, Arif, Arya, Ayal, Ayan, Ayar, Ayin, Ayla, Ayna, Ayni, Ehil, Elan, Elif, Enir, Enli, Eren, Eril, Erin, Eyer, Faal, Fail, Fani, Fare, Fena, File, Fire, Fren, Hafi, Hail, Hain, Hala,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aha, Ahi, Ala, Ali, Ana, Ani, Ara, Ari, Aya, Ayn, Efe, Ela, Fal, Fan, Far, Fay, Fel, Fen, Fer, Fil, Fin, Haf, Hal, Han, Har, Hay, Her, Hey, Hin, İfa, İla, İle, İye, Laf, Lan, Lef, Leh, Ley, Lif,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ah, Al, An, Ar, Ay, Eh, El, En, Er, Ey, Fa, Fe, Ha, He, İl, İn, La, Le, Ne, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.