HAYIRSIZ (TDK)


1 . Yararı olmayan, hayrı olmayan: "Hayırsız evlat."- .
2 . Sevgi ve bağlılığını yitiren, vefasız: "Ne olduğu bilinmeyen hayırsız bir nişanlıyı beklermiş."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Hayırsız kelimesi baş harfi H son harfi Z olan bir kelime. Başında H sonunda Z olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z . Başı H sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BİLİNMEYEN Nedir?

Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul: "Cebirde bilinmeyenler şu harflerle gösterilirler: x, y, z."- .

EVLA Nedir?

Daha iyi, yeğ: "Bir şeyi bilmek, onun cahili olmaktan evladır, diyen bir hadis vardır."- A. Ş. Hisar.

EVLAT Nedir?


1 . Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk: "Zengin adamlarda evlat muhabbeti daha fazla mı oluyor?"- R. H. Karay.
2 . Soy, döl: "Yüksek bir tahsil görmedim ama ben de efendi evladıyım."- P. Safa.
3 . ünlem Yaşlı kimselerin çocukları yaşındakilere kullandıkları bir seslenme sözü: "Evladım, sakın kimseciklere borç etme!"- Y. Z. Ortaç.

HAYIRSIZ Nedir?


1 . Yararı olmayan, hayrı olmayan: "Hayırsız evlat."- .
2 . Sevgi ve bağlılığını yitiren, vefasız: "Ne olduğu bilinmeyen hayırsız bir nişanlıyı beklermiş."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

NİŞAN Nedir?


1 - İm, iz, belirti, °alamet.
2 - Nişanlanma sırasında yapılan tören.
3 - Evlenmek üzere birbirine söz verme, nişanlanma.
4 - Kurşun, taş vb. ile vurulmak istenen hedef.
5 - Hedefi vurmak için silah, taş vb.ye gerekli doğrultuyu verme.
6 - Gördükleri önemli işlerden dolayı kişileri onurlandırmak için devletçe verilen anmalık.

NİŞANLI Nedir?


1 . Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan kimse, adaklı: "Bir gün nişanlınız size koyu al renkli karanfiller gönderecektir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Belirleyici bir işareti, alameti, nişanı olan kimse.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SEVGİ Nedir?

İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu: "Sevgi ve dostluk şu dünyada o kadar az bulunan şeyler ki."- H. Taner.

VEFA Nedir?

Sevgiyi sürdürme, sevgi bağlılığı: "Biz, mağlup olduğumuz için sizden cesur görünüyoruz ve vefamız daha sağlamlaşıyor."- A. Gündüz.

VEFASIZ Nedir?

Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz: "Yıllar yârlerden, yârler yıllardan vefasız."- Y. K. Karaosmanoğlu.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

A H I I R S Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hayırsız,

6 Harfli Kelimeler

Hırsız,

5 Harfli Kelimeler

Arsız, Aysız, Hasır, Hayır, Hayız, Hazır, Hıyar, Hızar, Hızır, Sarız, Sayrı, Yazır, Zarsı,

4 Harfli Kelimeler

Ahır, Arız, Asır, Ayrı, Hars, Hırs, Razı, Rıza, Sarı, Sayı, Sıra, Sızı, Yarı, Yazı, Yısa, Zırh,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Arz, Ası, Ayı, Azı, Har, Has, Hay, Haz, Hır, Hız, Ira, Irz, Isı, Ray, Rıh, Sah, Say, Saz, Sır, Yar, Yas, Yaz, Yır, Zar, Zıh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ar, As, Ay, Az, Ha, Ih, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.