HASTABAKICI (TDK)

Sağaltımla ilgili hekimin buyruklarını yerine getirip hastaya bakan, hemşirelere yardım eden kimse.

Hastabakıcı kelimesi baş harfi H son harfi I olan bir kelime. Başında H sonunda I olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi C , onbirinci harfi I . Başı H sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKAN Nedir?

Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, nazır: "O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır."- F. R. Atay.

BUYRUK Nedir?


1 . Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman.
2 . Egemenlik: "Birinin buyruğunda yaşamak."- .

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

HEMŞİRE Nedir?


1 . Doktor tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanı, şvester: "Koltuğunun altına bir hemşire gömleğini paket yapıp sıkıştırmış."- S. F. Abasıyanık.
2 . eskimiş (hemşi:re) Kız kardeş, bacı: "İyi tanıdığım anasına ve hemşirelerine hiçbir suretle benzemiyor."- Y. K. Beyatlı.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SAĞALTIM Nedir?


1 . Sağaltma işi, tedavi.
2 . ruh bilimi Bir hastalığı yenecek etkenleri ve bu etkenlerin kullanılma yöntemlerini bularak hastanın sıkıntılarını giderme, iyi etme işi, terapi.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

A A A B C H I I K S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Baskıcı, Kabahat,

6 Harfli Kelimeler

Ahacık, Aksata, Askıcı, Bakıcı, Basıcı, Bastık, Batıcı, Kabaca, Kasaba, Kasacı, Kısaca, Sabaha, Sabıka, Sahaca, Satıcı, Sıkıca, Tabaka, Takacı,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Acaba, Akıcı, Askat, Atıcı, Bacak, Basak, Basık, Baskı, Basta, Bastı, Batak, Batık, Batkı, Hakas, Hasat, Hasta, Iskat, Kahta, Kasıt, Kısıt, Sabah, Sabık, Sakat, Sakıt, Satıh, Sıcak, Sıkıt, Tabak, Takas, Taksa,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Asık, Askı, Atak, Atık, Atkı, Baca, Bacı, Baht, Bakı, Baks, Bası, Batı, Caba, Caka, Chat, Hacı, Hakı, Hasa, Hata, Iska, Kaba, Kasa, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Saat, Saba, Saha, Saka, Satı, Sıkı, Taba, Taka, Takı, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Aha, Aka, Akı, Aks, Asa, Ası, Ask, Ast, Ata, Bak, Bas, Bat, Cık, Cıs, Hab, Hac, Hak, Has, Hat, Hık, Isı, Kah, Kas, Kat, Kıt, Sac, Sah, Sak, Sık, Tab, Tak, Tas, Tık, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, As, At, Ha, Ih, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.