HASBİLİK (TDK)

Gönüllü ve karşılıksız iş yapma, gönüllülük: "İhtiyar bana feragat, tevazu, hasbilik felsefesini anlatıyordu."- Ö. Seyfettin.

Hasbilik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı H sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLATI Nedir?


1 . Ayrıntılarıyla anlatma.
2 . edebiyat Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

FERAGAT Nedir?

Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme.

GÖNÜL Nedir?


1 - Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı.
2 - İstek, °arzu.
3 - Aşk.

GÖNÜLLÜ Nedir?


1 . Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen: "Yabancı dil bildiği için de Kore'ye gönüllü olarak göndermeye kalkmışlardı."- Ç. Altan.
2 . Çok istekli: "Henüz nizamiye ve gönüllü taburların neferleri dağılmamıştı."- Ö. Seyfettin.
3 . isim Seven kimse veya sevgili.

GÖNÜLLÜLÜK Nedir?

Gönüllü olma durumu.

HASBİLİK Nedir?

Gönüllü ve karşılıksız iş yapma, gönüllülük: "İhtiyar bana feragat, tevazu, hasbilik felsefesini anlatıyordu."- Ö. Seyfettin.

KARŞILIKSIZ Nedir?


1 . Karşılığı olmayan.
2 . Karşılık gerektirmeyen: "Karşılıksız yardım."- .
3 . zarf Karşılık verilmeyerek.

TEVAZU Nedir?


1 - Alçakgönüllülük.
2 - Gösterişsizlik.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A B H K L S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Habislik, Hasbilik,

7 Harfli Kelimeler

Bilakis,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Asilik, Baskil,

5 Harfli Kelimeler

Bahis, Basil, Habis, Halik, Halis, Hasbi, Hisli, İblis, İhlas, İkbal, İlahi, İlhak, İlkah, İshal, Kabil, Kahil, Kilis, Kilsi, Laski, Libas, Sahil, Sakil, Salik, Silah, Silik, Silki,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Abli, Akil, Akis, Akli, Aksi, Asil, Asli, Baki, Baks, Bili, Hail, Hali, Halk, İbik, İbis, İlah, İlik, İsal, İsli, Kail, Kils, Klas, Laik, Lika, Sabi, Sahi, Saik, Saki, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ahi, Aks, Ali, Asi, Ask, Bak, Bal, Bas, Hab, Hak, Hal, Has, His, İka, İki, İla, İlk, İsa, Kah, Kal, Kas, Kil, Lak, Sah, Sak, Sal, Sih, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, As, Ha, İl, İs, Ki, La, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.