HASATÇI (TDK)

Ürün kaldırma, toplama, ekin biçme işi ile uğraşan kimse.

Hasatçı kelimesi baş harfi H son harfi I olan bir kelime. Başında H sonunda I olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I . Başı H sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇME Nedir?


1 . Biçmek işi.
2 . Yontulmuş yapı taşı.
3 . matematik Prizma.

EKİN Nedir?


1 . Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum: "Yağmur vaktinde ve yeterince yağmalı; ekinlere kına, pancarlara kurt düşmemeli."- T. Buğra.
2 . Kültür, hars.

KALDIRMA Nedir?

Kaldırmak işi.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLAM Nedir?

Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

TOPLAMA Nedir?


1 . Toplamak işi: "Yarışırcasına para toplamaya başladılar."- H. E. Adıvar.
2 . matematik Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi, cem.
3 . sıfat Değişik parçaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş: "Toplama bilgisayar."- .
4 . Kalın bazlamaya benzer bir çeşit tandır ekmeği.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

ÜRÜN Nedir?


1 . Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
2 . mecaz Eser: "Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."- .
3 . mecaz Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
4 . kimya Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

A A H I S T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Hasatçı,

5 Harfli Kelimeler

Hasat, Hasta, Satıh,

4 Harfli Kelimeler

Açıt, Ahçı, Atçı, Çatı, Çıta, Hasa, Hata, Saat, Saçı, Saha, Satı, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aha, Asa, Ası, Ast, Ata, Çat, Çıt, Haç, Has, Hat, Saç, Sah, Taç, Tas, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, As, At, Ha, Ih, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.