HASILATLI (TDK)

Gelir getiren; ürün veren.

Hasılatlı kelimesi baş harfi H son harfi I olan bir kelime. Başında H sonunda I olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı H sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

ÜRÜN Nedir?


1 . Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
2 . mecaz Eser: "Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."- .
3 . mecaz Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
4 . kimya Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A A H I I L L S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hasılatlı,

7 Harfli Kelimeler

Hasılat, Islahat, Istılah,

6 Harfli Kelimeler

Altılı, Asıllı, Asıltı, Hasıla, Hasılı, Hatalı, Latalı, Tasalı,

5 Harfli Kelimeler

Ahlat, Allah, Altlı, Asılı, Atılı, Atlas, Halas, Halat, Hasat, Hasıl, Hasta, Hatıl, Islah, Lasta, Salah, Salat, Sallı, Salta, Satıh, Tahıl, Talas,

4 Harfli Kelimeler

Allı, Altı, Asal, Asıl, Asla, Atıl, Atlı, Hala, Halı, Halt, Hasa, Hata, Isıl, Lala, Lata, Saat, Saha, Sala, Salı, Salt, Satı, Sıla, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ala, Alt, Asa, Ası, Ast, Ata, Hal, Has, Hat, Isı, Lal, Sah, Sal, Tal, Tas, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, As, At, Ha, Ih, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.