HARMANLAYICI (TDK)

Harmanlama yapmaya yarayan düzenek.

Harmanlayıcı kelimesi baş harfi H son harfi I olan bir kelime. Başında H sonunda I olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi I , onbirinci harfi C , onikinci harfi I . Başı H sonu I olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENEK Nedir?

Mekanizma.

HARMANLAMA Nedir?

Harmanlamak işi.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A A A C H I I L M N R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Harcanılma,

9 Harfli Kelimeler

Ayrılanma, Harılanma, Yarılanma,

8 Harfli Kelimeler

Acılanma, Acınılma, Ahırlama, Anamalcı, Aranılma, Arılanma, Ayrıcalı, Harcanma, Harmancı, Yarılama,

7 Harfli Kelimeler

Almanca, Almancı, Anlamca, Arayıcı, Arılama, Arlanma, Aylanma, Aylarca, Ayrancı, Ayrılma, Ayrımcı, Ayrımlı, Carlama, Cırlama, Hacılar, Hamaylı, Hamlacı, Harcama, Harlama, Hayırlı, Haylama, Haymana, Hırlama, Iralama, Mahyacı, Malarya, Mayıncı, Mayınlı, Nahırcı, Yalancı, Yalanma, Yanarca, Yanılma, Yanlama, Yaranma, Yarılma, Yarımca, Yarımcı, Yılancı, Yırlama,

6 Harfli Kelimeler

Acınma, Aharlı, Ahırlı, Ahlama, Alanya, Alarma, Alaycı, Alımcı, Alınma, Anacıl, Anamal, Anılma, Anırma, Anlama, Aramca, Aranma, Arınma, Armalı, Ayarcı, Ayarlı, Ayılma, Ayıran, Ayırma, Aylama, Aynacı, Aynalı, Ayrıca, Ayrılı, Halıcı, Haranı, Harman, Hayalı, Hayran, Ihlama, Ilıman, Ilınma, Lahana, Lamacı, Manaca, Manalı,

5 Harfli Kelimeler

Acara, Acılı, Acıma, Ahcar, Alaca, Alarm, Alıcı, Alman, Alyan, Anaca, Analı, Anlam, Aracı, Arama, Arıcı, Ayıcı, Ayran, Ayrım, Camlı, Canım, Canlı, Carlı, Cayma, Halay, Hamal, Hamla, Hanay, Hancı, Hanım, Hanya, Haram, Harım, Harın, Harlı, Hayal, Hayın, Hayır, Hırlı, Hıyar, Ilıca,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Ahar, Ahır, Alan, Alay, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Amca, Anal, Anam, Anca, Anma, Arlı, Arma, Arya, Ayal, Ayan, Ayar, Ayın, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Ayrı, Cana, Hacı, Hala, Halı, Hara, Haya, Ihma, Ilım, Lama, Mala, Mana, Marn,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aha, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Aya, Ayı, Ayn, Cam, Can, Car, Hac, Hal, Ham, Han, Har, Hay, Hır, Ira, Lam, Lan, Mal, Mıh, Nal, Nam, Nar, Ram, Ray, Rıh, Yal, Yan, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, An, Ar, Ay, Ha, Ih, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.