HARMANDALI (TDK)


1 . Ege bölgesinde oynanan bir çeşit zeybek oyunu.
2 . Bu oyunun müziği.
3 . argo Sarhoş: "Baktı ki harmandalıyım, çık, dedi yarın akşam gel; sayılıdır sarhoşluğum benim."- R. Ilgaz.

Harmandalı kelimesi baş harfi H son harfi I olan bir kelime. Başında H sonunda I olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I . Başı H sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKŞAM Nedir?


1 - Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri.
2 - Gece.
3 - Geceden önceki vakit, ikindi, gün sonu, tün, öğleden sonra.
4 - Havanın kararması, karanlık.

ARGO Nedir?


1 . Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin kullanıldığı söz veya deyim.
2 . Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı, jargon.
3 . mecaz Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

HARMAN Nedir?


1 . Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi.
2 . Bu işin yapıldığı yer veya mevsim: "Çocuğum başka çocuklarla beraber harmanda düvene binmiş dönüyor."- R. N. Güntekin.
3 . Birçok çeşitten birer parça alıp yeni birleşim oluşturma işi: "Çay harmanı. Tütün harmanı."- .
4 . Selüloz açılması aşamasından başlayıp kâğıt veya karton sayfasının meydana gelmesine kadar kullanılan bir veya birkaç kâğıt hamuru ile diğer malzemelerin meydana getirdiği sulu süspansiyon.

HARMANDALI Nedir?


1 . Ege bölgesinde oynanan bir çeşit zeybek oyunu.
2 . Bu oyunun müziği.
3 . argo Sarhoş: "Baktı ki harmandalıyım, çık, dedi yarın akşam gel; sayılıdır sarhoşluğum benim."- R. Ilgaz.

OYUN Nedir?


1 . Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence: "Tenis, tavla, dama, çelik çomak, bale oyundur."- .
2 . Kumar: "Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar."- P. Safa.
3 . Şaşkınlık uyandırıcı hüner: "Hokkabazın oyunu. Cambazın oyunu."- .
4 . Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi.
5 . Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü: "Zeybek oyunu."- . "Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor."- H. E. Adıvar.
6 . Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.
7 . Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma: "Olimpiyat oyunları. Akdeniz oyunları."- .
8 . spor Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.
9 . spor Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç.
10 . mecaz Hile, düzen, desise, entrika: "Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir."- H. Taner.

SARHOŞ Nedir?


1 . Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan (kimse), esrik, mest, sermest, başı dumanlı, kafası bulutlu, kafası iyi, kafası dumanlı, kafası kıyak.
2 . mecaz Bir şeyden çok fazla mutluluk duyan: "Zafer sarhoşu."- .
3 . zarf, mecaz Hoşa giden bir etki ile kendinden geçmiş olarak: "Arılar bahar çiçekleriyle sarhoş dolaşıyorlar."- .

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SAYILI Nedir?


1 . Herhangi bir sayısı olan: "On sayılı kâğıt."- .
2 . Sayısı belli olan, sayılmış olan: "Tabaklar sayılıdır."- . sayılı (II) sıfat Az görülen, önemli, mahdut: "Bu hafta ... huzur ve sükûn içinde sayılı yaz mehtaplarından birini daha yaşadık."- R. H. Karay.

YARIN Nedir?


1 . Gelecek, ilerideki zaman: "İnsan daima yarını düşünmeli."- .
2 . zarf (ya'rın) Bugünden sonra gelecek ilk gün: "Yarın paydosu biraz erken çalarız, ödeşiriz."- H. Taner.
3 . zarf (ya'rın) Bugünden sonra gelecek ilk günde: "Yarın geleceğim."- .

ZEYBEK Nedir?


1 . Batı Anadolu efesi: "Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden / Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin"- F. N. Çamlıbel.
2 . Ege yöresine özgü bir müzik veya oyun türü, zeybek havası.

A A A D H I L M N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Harmandalı,

9 Harfli Kelimeler

Ardahanlı, Harılanma, Harıldama,

8 Harfli Kelimeler

Ahırlama, Aranılma, Arılanma, Dırlanma,

7 Harfli Kelimeler

Adanalı, Adlanma, Aldanma, Aldırma, Andırma, Ardahan, Ardılma, Arılama, Arlanma, Dalaman, Dalanma, Damarlı, Daralma, Darılma, Harlama, Hırlama, Iralama, Mandıra,

6 Harfli Kelimeler

Adalar, Adanma, Aharlı, Ahlama, Alarma, Alınma, Anamal, Anılma, Anırma, Anlama, Aranma, Arınma, Armada, Armalı, Dalama, Damalı, Haranı, Hardal, Harman, Ihlama, Lahana, Madara, Manalı, Mandal, Mandar, Namdar, Rahman, Rıhdan,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adına, Alarm, Alman, Analı, Anlam, Arama, Ardıl, Dalan, Dalma, Damal, Damar, Damla, Damlı, Drama, Hadım, Hamal, Hamla, Hanım, Haram, Harım, Harın, Harlı, Irama, Maada, Mahal, Mahra, Manda, Maral, Marda, Nahır, Namlı, Rahım, Randa,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adıl, Adım, Adlı, Ahar, Ahdı, Ahır, Alan, Aldı, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Arda, Arlı, Arma, Daha, Dama, Dana, Dara, Darı, Dram, Hala, Halı, Hara, Ihma, Lama, Mala, Mana, Marn, Nara, Narh,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aha, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Dah, Dal, Dam, Dar, Had, Hal, Ham, Han, Har, Hır, Ira, Lam, Lan, Mal, Mıh, Nal, Nam, Nar, Ram, Rıh,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Al, Am, An, Ar, Ha, Ih, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.