HARMANCILIK (TDK)


1 . Harmancı olma durumu.
2 . Harmancının yaptığı iş.

Harmancılık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HARMAN Nedir?


1 . Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi.
2 . Bu işin yapıldığı yer veya mevsim: "Çocuğum başka çocuklarla beraber harmanda düvene binmiş dönüyor."- R. N. Güntekin.
3 . Birçok çeşitten birer parça alıp yeni birleşim oluşturma işi: "Çay harmanı. Tütün harmanı."- .
4 . Selüloz açılması aşamasından başlayıp kâğıt veya karton sayfasının meydana gelmesine kadar kullanılan bir veya birkaç kâğıt hamuru ile diğer malzemelerin meydana getirdiği sulu süspansiyon.

HARMANCI Nedir?

Harman işi ile uğraşan (kimse): "Böyle harmancı çingeneler, sana düzinelerle feda olsun!"- O. C. Kaygılı.

A A C H I I K L M N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Harmancılık,

9 Harfli Kelimeler

Acınılmak, Akıncılar, Harmancık, Harmanlık, Karıncalı,

8 Harfli Kelimeler

Acıkılma, Acınılma, Aracılık, Cırlamak, Hancılık, Hanımlık, Harmancı, Hırlamak, Macarlık, Malkıran,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Acınmak, Aklınca, Alınmak, Almancı, Amcalık, Anılmak, Anırmak, Anmalık, Arınmak, Cırlama, Hacılar, Hacılık, Halkacı, Hamlacı, Hırkalı, Hırlama, Ihlamak, Ilınmak, Kahırlı, Kalınca, Kalınma, Kancalı, Kanırma, Karılma, Karınca, Karınlı, Karınma, Kılınma, Kınlama, Kırılma, Kırınma, Kırmacı, Kırmalı, Markacı, Markalı, Nahırcı, Rakamlı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Acınma, Acırak, Ahacık, Aharlı, Ahırlı, Akılcı, Akımcı, Akıncı, Alımcı, Alınma, Amalık, Anacık, Anacıl, Analık, Anılık, Anılma, Anırma, Araklı, Aralık, Arıcak, Arılık, Arınma, Arkalı, Armalı, Cakalı, Camlık, Cırlak, Cırmık, Cırnak, Cırnık, Halıcı, Hamlık, Hanlık, Haranı, Harlak,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Ahcar, Ahkam, Ahlak, Ahmak, Akıcı, Aklan, Akman, Akran, Alarm, Alıcı, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Analı, Ancak, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Aracı, Arıcı, Camlı, Canım, Canlı, Carlı, Hakan, Haklı, Halka, Hamak, Hamal, Hamla, Hanak, Hancı, Hanım, Haram, Harım, Harın,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Ahar, Ahır, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Amca, Anal, Anam, Anca, Anık, Anka, Anma, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Caka, Cana, Cılk, Hacı, Hakı, Hala, Halı, Halk, Hara, Hınk, Ihma, Ilık,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aha, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Cam, Can, Car, Cık, Hac, Hak, Hal, Ham, Han, Har, Hık, Hır, Ira, Irk, Kah, Kal, Kam, Kan, Kar, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lam, Lan, Mal, Mıh, Nal, Nam,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, An, Ar, Ha, Ih, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.