HARİTACILIK (TDK)


1 . Haritacı olma durumu.
2 . Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan bilim dalı, kartografi, kartografya.

Haritacılık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi A , yedinci harfi C , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAŞTIRMA Nedir?


1 . Araştırmak işi, taharri.
2 . Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Türkiye'nin nüfus patlaması konusunda yapılan araştırmalar ekonomik planlarımız için önemlidir."- .

BASIM Nedir?


1 . Bası işiı, tabaat.
2 . Bası işi, tipografi: "Kitabın basımına başlandı."- .

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞTİRME Nedir?

Geliştirmek işi.

HARİTA Nedir?

Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı.

HARİTACI Nedir?

Harita yapan kimse, kartograf.

İŞAR Nedir?

Yazı ile bildirme.

İŞARET Nedir?


1 - İm.
2 - Belirti, gösterge, °alamet.
3 - El, yüz hareketleriyle gösterme.

KART Nedir?


1 - Düzgün kesilmiş ince karton parçası.
2 - Kutlamalarda ya da kendini tanıtmada kullanılan, çoğunlukla beyaz, küçük, ince karton parçası, °kartvizit.
3 - Açık mektuplaşmada kullanılan, bir yüzü adrese, öbür yüzü yazıya ayrılmış olan karton parçası.
4 - Kartpostal.
5 - Kimi yerlere girmek ya da kimi şeylerden yararlanmak için verilen, kimliği belirten belge.
6 - Oyun kâğıdı.

KARTOGRAF Nedir?

Haritacı.

KARTOGRAFİ Nedir?

Haritacılık.

KULLANIM Nedir?

Kullanma, yararlanma, tasarruf.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

TASA Nedir?


1 . Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam: "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar."- F. R. Atay.
2 . ruh bilimi Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

TASAR Nedir?

Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

TASARI Nedir?


1 . Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje: "Kafamdaki hayaller ve tasarılar epeyce açık saçık şeylerdi."- H. E. Adıvar.
2 . hukuk Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin, layiha: "Bütçe Kanunu tasarısı üzerine yazdığım bir yazı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TASARIM Nedir?


1 . Zihinde canlandırılan biçim: "İmgeleme dayanan duyusal tasarımlar, şiirinin başlıca malzemesi."- S. Hilav.
2 . Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, desen, tasar çizim, dizayn: "Kentsel tasarım. Çevre tasarımı."- .
3 . Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn.
4 . felsefe Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A A C H I I K L R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Haritacılık,

9 Harfli Kelimeler

Haritalık,

8 Harfli Kelimeler

Aktarıcı, Aracılık, Atacılık, Haritacı, Rahatlık,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Cırtlak, Hacılar, Hacılık, Halkacı, Harıltı, Hatırlı, Hırkalı, Hırtlık, İhatalı, İhracat, Kahırlı, Karaltı, Katırcı, Lakırtı, Taklacı, Taraklı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acırak, Ahacık, Aharlı, Ahırlı, Ahlaki, Akılcı, Araklı, Aralık, Arıcak, Arılık, Arkalı, Atalık, Atkılı, Cakalı, Cırlak, Halıcı, Halita, Haricı, Harika, Harita, Harlak, Hatalı, Hatıra, Hıltar, Hilkat, Ilıcak, Iraklı, İcraat, Kalıcı, Karacı, Karalı, Karılı, Kariha, Kartal, Kartlı, Kıraat, Kiracı, Kiralı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Acılı, Ahali, Ahcar, Ahlak, Ahlat, Akait, Akıcı, Aktar, Alıcı, Altık, Aracı, Arıcı, Arkıt, Artık, Atari, Atıcı, Atılı, Cahil, Carlı, Carta, Cihar, Cihat, Hacir, Hakir, Haklı, Halat, Halik, Halka, Harlı, Harta, Hatıl, Hatır, Hırka, Hırlı, Hilat, Ilıca, Iltar, Itlak, Itrah,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acil, Ahar, Ahır, Ahir, Ahit, Akar, Akıl, Akil, Akit, Aklı, Akli, Alık, Altı, Arak, Arık, Arka, Arlı, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Caka, Cali, Cari, Cart, Chat, Cılk, Cırt, Cila, Cilt, Hacı, Hail, Hakı, Hala, Halı, Hali,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aha, Ahi, Ait, Aka, Akı, Ala, Ali, Alt, Ara, Arı, Ari, Ark, Art, Ata, Ati, Car, Cık, Hac, Hak, Hal, Har, Hat, Hık, Hır, Hit, Ira, Irk, İka, İla, İlk, İta, Kah, Kal, Kar, Kat, Kıl, Kır, Kıt, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Ar, At, Ha, Ih, İl, İt, Ki, La, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.