HARİCİYECİ (TDK)


1 . Dış siyaset ile uğraşan meslek adamı.
2 . tıp (***) Hariciye hastalıkları uzman hekimi.

Hariciyeci kelimesi baş harfi H son harfi İ olan bir kelime. Başında H sonunda İ olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi C , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı H sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

ADAMI Nedir?

bir işi ustalıkla yapan.

HARİCİYE Nedir?


1 . Devlet yönetiminde dış işleri: "Avrupa hariciye memurlarından başkaları için kapanmış, bilinmez ve yasak bir yerdi."- A. Ş. Hisar.
2 . tıp (***) Ameliyatı gerektiren hastalıklarla ilgilenen hekimlik kolu.
3 . tıp (***) Hastanelerde bu hastalıklarla ilgilenen bölüm: "Hariciye koğuşu."- .

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

MESLEK Nedir?


1 . Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş: "Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı."- T. Buğra.
2 . Uğraş.
3 . felsefe Öğreti.
4 . felsefe Dizge.
5 . eskimiş Çığır, okul, ekol: "Edebî meslekler."- .

SİYASET Nedir?


1 - Politika.
2 - Çıkar sağlamak amacıyla yapılan kurnazca davranış.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

A C C E H R Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Hariciyeci,

8 Harfli Kelimeler

Hariciye,

6 Harfli Kelimeler

Cariye, Ceriha, Hercai, Yerici,

5 Harfli Kelimeler

Cehri, Cihar, Hacir, Hicri, İrice, İyice,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Cari, Cerh, Cici, Ecir, Hare, İare, İcar, İcra, İhya, İrca, Raci, Reha, Rica, Riya,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ahi, Ari, Car, Cer, Hac, Har, Hay, Her, Hey, İri, İye, İyi, Ray, Rey, Yar, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ar, Ay, Ce, Eh, Er, Ey, Ha, He, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.