HAREKELEMEK (TDK)

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde ünsüze hareke koymak.

Harekelemek kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALFA Nedir?

Yunan alfabesinin birinci harfi.

ALFABE Nedir?


1 . Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece: "Alfabe dönüşümü halkın okumayı kolay sökmesi içindi."- N. Cumalı.
2 . Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.
3 . mecaz Bir işin başlangıcı: "Tiyatro alfabesinin ilk harfinin disiplin olduğunu ilk öğreten odur."- H. Taner.

ARAP Nedir?


1 . Fotoğrafın negatifi.
2 . Zenci, fellah. Arap (III) -p'ı özel, isim (arabı) Arapça ¤arab
1 . Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse.
2 . sıfat, mecaz Koyu esmer, zenci.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

KOYMAK Nedir?


1 - Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek.
2 - Eklemek, katmak.
3 - (Bedeni) Bir yere yerleştirmek, dokunmak.
4 - (Bir kimseyi, hayvanı) Bir yere kapatmak.
5 - Bir kimseyi bir kimseye bırakmak, emanet etmek.
6 - Bırakmak, terk etmek.
7 - Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.
8 - Bırakmak.
9 - (Para için) Biriktirmek; yatırmak.
10 - (İmza, tarih, adres) Yazmak. 1
1 - Uyulması gereken kuralları saptamak, ortaya çıkarmak. 1
2 - Etkilemek, dokunmak. 1
3 - (Bütçede) Bir şey ya da kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak. 1
4 - Pişmesi, ısınması için yemeği vb.'yi ocağın üzerine yerleştirmek. 1
5 - Bir kimseyi bir şey yerine koymak, onu öyle görmek.

METİN Nedir?


1 . Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst.
2 . Basılı veya el yazması parça, tekst. Birleşik Sözler metinler arasılık http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=metinler arasılık&EskiSoz=metin&GeriDon=2 metin (II) sıfat (meti:n) Arapça met³n Acılar karşısında dayanma gücünü yitirmeyen, sağlam, dayanıklı, metanetli: "Geçimi yolunda, maddeten ve manen metin bir ailedir."- R. H. Karay.

METİN Nedir?


1 - (Yapıt, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan sözcüklerin bütünü, °tekst.
2 - Basılı ya da el yazması parça, °tekst.

ÜNSÜZ Nedir?


1 . Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz.
2 . isim, dil bilgisi Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A E E E E H K K L M R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Harekelemek,

10 Harfli Kelimeler

Harekeleme, Hereklemek,

9 Harfli Kelimeler

Herekleme, Karelemek,

8 Harfli Kelimeler

Kareleme, Kekeleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemek, Kekleme, Mekkare, Merhale,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Hareke, Kalker, Kekeme, Keleme, Kemere, Mahrek, Meleke, Reklam,

5 Harfli Kelimeler

Amele, Ehram, Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Elhak, Elmek, Emare, Emlak, Erkek, Ermek, Hakem, Hamel, Hamle, Harem, Helak, Helke, Helme, Herek, Herke, Kalem, Kamer, Kehle, Kekre, Kelam, Kelek, Kelem, Keler, Kemah, Kemal, Kemer, Kemha, Kemre, Kerem, Krema, Marke, Mehel, Mehle, Melek,

4 Harfli Kelimeler

Alem, Amel, Ehem, Ekme, Elek, Elem, Elma, Emek, Emel, Erek, Erke, Erme, Hale, Halk, Hare, Hela, Hele, Herk, Kale, Kame, Kare, Keka, Keke, Kele, Keme, Kere, Kerh, Kral, Krem, Lake, Lame, Leke, Mark, Meal, Meke, Mera, Reel, Reha,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Eke, Ela, Elk, Erk, Hak, Hal, Ham, Har, Hem, Her, Kah, Kak, Kal, Kam, Kar, Kek, Kel, Kem, Ker, Lak, Lam, Leh, Mal, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, Ar, Eh, Ek, El, Em, Er, Ha, He, Ke, La, Le, Me, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.