HARÇLIK (TDK)

Ufak tefek gereksinimler için ayrılmış para: "Yanıma epeyce yol harçlığı almıştım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Harçlık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K . Başı H sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EPEYCE Nedir?

Epey: "Uyandığım zaman güneşi epeyce yükselmiş buldum."- R. H. Karay.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GEREKSİNİM Nedir?

Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç.

HARÇ Nedir?


1 . Harcanan para, masraf.
2 . ekonomi Resmî işlerde devlet veznesine ödenen para: "Tapu harcı. Mahkeme harcı."- .
3 . Yükseköğrenim öğrencilerinin ödemek zorunda olduğu katkı payı.
4 . mimarlık Yapıda tuğla veya taşların örgüsünü sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan, toprak, saman, kum, kireç, çimento vb. şeyleri su ile kararak yapılan karışım: "Sıvanmış, boyanmış bir binanın tuğlaları arasındaki harcı göremeyiz."- O. V. Kanık.
5 . Bir yemeğin yapılmasında kullanılan ve tat veren maddelerin bütünü: "Bu yemeğin harcı pek iyi değil."- .
6 . Giysiler dikilirken kullanılan tamamlayıcı veya süsleyici şeyler.
7 . Bahçıvanlıkta değişik nitelikteki toprak vb. maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanmış toprak.

HARÇLI Nedir?


1 . Yapılması için harç ödenen.
2 . Harç ile örülmüş: "Harçlı duvar."- .
3 . Süslerle bezenmiş (giysi).

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

TEFE Nedir?

Dokuma tezgâhında tarağı tutan ağaç veya metal parça.

UFAK Nedir?


1 . Boyutları normalden küçük: "Ufak ev."- .
2 . Yaşça daha küçük olan: "İki ufak çocuk konuşarak Fener'e doğru gidiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Makam, derece bakımından geri olan: "Ufak bir memuriyet de olsa olurdu."- O. Kemal.
4 . mecaz Önemsiz, çok az: "Ufak bir ameliyatla yüzük kesilip alındı."- R. N. Güntekin.

A H I K L R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Harçlık,

6 Harfli Kelimeler

Çarklı, Çarlık, Halkçı, Harçlı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çıkar, Çıkra, Çırak, Haçlı, Haklı, Harlı, Hırka, Kaçlı, Kahır, Kalıç, Karlı, Kıraç, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Ahçı, Ahır, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Arık, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıra, Hakı, Halı, Halk, Harç, Irak, Kaçı, Karı, Kırç, Kral, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Çak, Çal, Çar, Haç, Hak, Hal, Har, Hık, Hır, Ira, Irk, Kaç, Kah, Kal, Kar, Kıç, Kıl, Kır, Lak, Rıh,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, Ak, Al, Ar, Ha, Ih, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.