HAPİSHANE (TDK)

Cezaevi: "Ortada zaptiyesiyle, hapishanesiyle, hâkimleri, duruşmaları ile devlet kuvveti vardı, karşı durulamazdı."- T. Buğra.

Hapishane kelimesi baş harfi H son harfi E olan bir kelime. Başında H sonunda E olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi H , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi E . Başı H sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

CEZA Nedir?


1 . Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım.
2 . hukuk Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım: "... kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz."- Anayasa.

CEZAEVİ Nedir?

Hükümlülerin, içinde tutuldukları yapı, °hapishane, °mahpushane.

DEVLET Nedir?


1 - Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
2 - Devletin yönetim katı, °hükümet.
3 - Mutluluk; talih.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DURULAMA Nedir?

Durulamak işi.

DURUŞ Nedir?

Durma işi: "Ayol, bu kaçıncı duruş?"- R. N. Güntekin.

DURUŞMA Nedir?

Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, mahkeme, murafaa: "Ortada zaptiyesiyle, hapishanesiyle, hâkimleri, duruşmaları ile devlet kuvveti vardı, karşı durulamazdı."- T. Buğra.

HAPİS Nedir?


1 - (Birini) kaçmasını önlemek ya da cezalandırmak için bir yere kapama.
2 - Yasalara göre suçu saptanan bir kimseyi tutukevine koyma cezası.
3 - Cezaya çarptırılmış suçluların kapatıldıkları yer, cezaevi, °hapishane.
4 - Cezaevine kapatılmış kimse, °mahpus.
5 - Pulları salıvermemek, kapatmak temeline dayanan bir çeşit tavla oyunu.

HAPİSHANE Nedir?

Cezaevi: "Ortada zaptiyesiyle, hapishanesiyle, hâkimleri, duruşmaları ile devlet kuvveti vardı, karşı durulamazdı."- T. Buğra.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KUVVE Nedir?


1 . Düşünce, niyet.
2 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.
3 . Yeti.

KUVVET Nedir?


1 - Fiziksel güç, takat.
2 - Güç, dayanma gücü.
3 - Şiddet, zor, °cebir.
4 - Yetke, erk, °nüfuz.
5 - Dayanıklı olma durumu, °tahammül, °mukavemet.
6 - Bir niceliğin kendisiyle çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri.
7 - Bir ülkenin savaşçı silahlı örgütü ya da gücü.
8 - Dinginliği devime ya da devimi dinginliğe çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik.

ZAPT Nedir?


1 . Zor kullanarak ele geçirme.
2 . Tutma, hâkim olma: "İşte o vakit ben zaptı imkânsız bir vahşi kedi hâline girmişim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ZAPTİYE Nedir?


1 . Osmanlı İmparatorluğu'nda toplum güvenliğini sağlamakla görevli askerî polis kuruluşu.
2 . Bu kuruluştan olan er, zaptiye memuru: "Sağında solunda birer zaptiye, dimdik duruyordu."- Ö. Seyfettin.

A A E H H N P S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hapishane,

5 Harfli Kelimeler

Ashap, Hapis, Hasep, Haspa, Hepsi, Hesap, İhsan, Nasip, Nesih, Nisap, Penis, Pines, Sahan, Sahih, Sahip, Sahne, Sapan, Sehpa,

4 Harfli Kelimeler

Apse, Asap, Esin, Esna, Hain, Hane, Hani, Hasa, İane, İnha, Naip, Nesi, Nisa, Paha, Pena, Peni, Pens, Saha, Sahi, Sahn, Sana, Sapa, Sena, Sepi, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ana, Ani, Asa, Asi, Hah, Han, Hap, Has, Hep, Hin, His, İsa, Nas, Pah, Pas, Pes, Pis, Sah, San, Sap, Sen, Sih, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ah, An, As, Eh, En, Es, Ha, He, İn, İp, İs, Ne, Pe, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.