HANLIK (TDK)


1 . Han olma durumu: "Hanlığı dokuz yıl sürdü."- .
2 . Hanın egemenliğindeki ülke: "Kırım Hanlığı."- .
3 . Hanın yönetimi.

Hanlık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi I , altıncı harfi K . Başı H sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOKUZ Nedir?


1 . Sekizden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 9, IX rakamlarının adı.
3 . sıfat Sekizden bir artık.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EGEMEN Nedir?


1 . Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim: "Egemen devlet."- .
2 . mecaz Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

A H I K L N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Hanlık,

5 Harfli Kelimeler

Anlık, Haklı, Kalın, Kanlı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Anık, Hakı, Halı, Halk, Hınk, Kanı, Kına, Klan,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Anı, Hak, Hal, Han, Hık, Kah, Kal, Kan, Kıl, Kın, Lak, Lan, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, An, Ha, Ih, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.