HANİGİLLER (TDK)

İyi bilinen türleri hani ve yazılı hani olan kemikli balıklar takımı.

Hanigiller kelimesi baş harfi H son harfi R olan bir kelime. Başında H sonunda R olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi G , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı H sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BİLİNEN Nedir?

Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum: "Bilinenler cebirde alfabenin ilk harfiyle gösterilir: a, b, c, d..."- .

HANİ Nedir?


1 . "Nerede, ne oldu, nerede kaldı" anlamlarında kullanılan bir soru sözü: "Çoban kaval çaldı sordu bülbüle / Sürülerim hani, ovam nerede?"- Z. Gökalp.
2 . Karşıdakinin daha önceden bildiği bir şey kendisine hatırlatılmak istenildiğinde kullanılan bir söz: "Nevin geçen sene kolunda bir ağrı duymuştu hani."- S. F. Abasıyanık.
3 . Verilen sözü hatırlatan sözün başına getirildiğinde sitem anlatan bir söz: "Hani uykun vardı?"- O. Kemal.
4 . Bazen "bari" anlamında kullanılan bir söz: "Hani, benim kim olduğumu bilmese."- .
5 . "Doğrusunu söylemek gerekirse, kaldı ki, üstelik" anlamlarında kullanılan bir söz: "Benim sormam hani yarenlik olsun, anlarsınız ya!"- M. Ş. Esendal.

KEMİKLİ Nedir?


1 . Kemiği olan veya çok kemiği olan.
2 . Kemikleri iyi gelişmiş: "Kemikli çocuk."- .
3 . mecaz Çok zayıf, sıska: "Uzun ve kemikli yüzler sanki keder için yaratılmış."- R. H. Karay.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YAZILI Nedir?


1 . Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı: "Yazılı bir kâğıt."- .
2 . Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan: "Yazılı taş."- .
3 . isim Yazılı sınav.
4 . ekonomi Geçerli olan, nominal.

A E G H L L N R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Hanigiller,

9 Harfli Kelimeler

Alengirli,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Gaileli, Gelirli, Gerilla, İnhilal, Nargile,

6 Harfli Kelimeler

Ahiren, Algler, Ergani, Galeri, Gerili, Gineli, Haleli, Halile, Haneli, Hareli, Hileli, Nehari, Nihale, Reglan,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Elgin, Ergin, Gaile, Gelin, Gelir, Giren, Grena, Haile, Halel, Halen, Hangi, Helal, Hilal, İhale, İhlal, İlahe, İlahi, İleri, İlhan, Legal, Nehir, Nihai, Rahle, Rahne, Ralli, Rehin, Ringa,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Ahir, Aile, Alil, Ehil, Elan, Elli, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Gahi, Gale, Gali, Gani, Geri, Gine, Gren, Gril, Hail, Hain, Hale, Hali, Hane, Hani, Hare, Hela, Hile, İane, İare, İlah, İlan, İlga, İlgi, İlla, İlle, İnal, İnha, İrin,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Alg, Ali, Ani, Ari, Ela, Erg, Gah, Gar, Gen, Gri, Hal, Han, Har, Her, Hin, İla, İle, İni, İri, Lal, Lan, Leh, Lig, Lir, Nal, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, An, Ar, Eh, El, En, Er, Ge, Ha, He, İl, İn, La, Le, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.