HANGİSİ (TDK)

"Kim, hangi şey" anlamlarında kullanılan soru sözü: "Müşterilere, daha içeri girer girmez, hangisinin işi çabuk bitecek diye bakmıştım."- Ö. Seyfettin.

Hangisi kelimesi baş harfi H son harfi İ olan bir kelime. Başında H sonunda İ olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi S , yedinci harfi İ . Başı H sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ÇABUK Nedir?


1 . Aceleci: "Çabuk ve kolay bir konuşma tarzı vardı."- R. N. Güntekin.
2 . zarf Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı: "Yazıma çabuk cevap geldi."- A. Gündüz.
3 . ünlem "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

GİRME Nedir?

Girmek işi: "Fatoş'un içeri girmesiyle sabahtan beri esen kederli havanın dağılması bir oldu."- S. F. Abasıyanık.

HANGİ Nedir?

İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı: "Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi resmime baksam ben değilim."- C. S. Tarancı.

HANGİSİ Nedir?

"Kim, hangi şey" anlamlarında kullanılan soru sözü: "Müşterilere, daha içeri girer girmez, hangisinin işi çabuk bitecek diye bakmıştım."- Ö. Seyfettin.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

A G H N S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Hangisi,

5 Harfli Kelimeler

Hangi, İhsan, Nihai, Nisai,

4 Harfli Kelimeler

Gahi, Gani, Hain, Hani, İnha, Nisa, Sahi, Sahn, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ani, Asi, Gah, Han, Has, Hin, His, İni, İsa, Nas, Sah, San, Sih, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ah, An, As, Ha, İn, İs, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.