HAMURLAŞTIRICI (TDK)

Kâğıt sanayiinde, odunu oluşturan lifleri mekanik yöntemle ayıran araç.

Hamurlaştırıcı kelimesi baş harfi H son harfi I olan bir kelime. Başında H sonunda I olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi I , onüçüncü harfi C , ondördüncü harfi I . Başı H sonu I olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

AYIRAN Nedir?

Işığı yalın ögelerine ayırma özelliği olan.

MEKANİK Nedir?


1 . Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı.
2 . sıfat Denge veya hareket kurallarıyla ilgili.
3 . sıfat Makine ile yapılan.
4 . sıfat, mecaz Düşünmeden yapılan.

ODUN Nedir?


1 - Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç.
2 - Anlayışsız ve kaba (kimse).

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAYİ Nedir?

Hammaddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların tümü, işleyim, °endüstri.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A A C H I I I L M R R T U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Araştırıcı,

9 Harfli Kelimeler

Alıştırma, Artırılma, Artırmalı, Haşırtılı, Ihtırılma, Ilıştırma, Ulaştırma,

8 Harfli Kelimeler

Acıtılma, Altmışar, Araştırı, Arıtılış, Arıtılma, Aşırılma, Aşırmacı, Atılımcı, Cırlatma, Cırtlama, Hırlaşma, Hırlatma, Işılatma, Taşımacı,

7 Harfli Kelimeler

Altışar, Arıtıcı, Artımlı, Artırım, Artırış, Artırma, Aşırtma, Aştırma, Cırıltı, Cırlama, Hacılar, Hamlacı, Harıltı, Haşırtı, Hatırlı, Hırıltı, Hırlama, Hışıltı, Hışımlı, Hışırtı, Hışlama, Ihlamur, Ihtırma, Işılama, Mırıltı, Muhtıra, Muratlı, Şarıltı, Şırıltı, Şırlama, Şutlama, Tarımcı, Tarumar, Taşırma, Taşralı, Tımarcı, Tımarlı, Tıraşlı, Turlama, Tuşlama,

6 Harfli Kelimeler

Acıtış, Acıtma, Aharlı, Ahırlı, Alaşım, Alımcı, Alışma, Altmış, Alucra, Aratış, Arılar, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Armalı, Aşarcı, Aşılma, Aşırma, Aşırtı, Atılım, Atılış, Atılma, Atımcı, Atışma, Halıcı, Haşarı, Hatalı, Hatıra, Hıltar, Ihlama, Ilıtma, Işıltı, Işıtım, Işıtma, Itırlı, Lamacı, Maaşlı, Mahcur, Mahlut, Mahrut,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Ahcar, Ahlat, Alarm, Alıcı, Almaş, Aracı, Arıcı, Armut, Artım, Artış, Artma, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Atıcı, Atılı, Camlı, Carlı, Carta, Halat, Hamal, Hamla, Hamur, Hamut, Haram, Harar, Harım, Harlı, Harta, Haşat, Haşıl, Hatıl, Hatır, Hımış, Hırlı, Hışım, Hışır, Humar,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acul, Acur, Ahar, Ahır, Ahşa, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amca, Amut, Arış, Arlı, Arma, Artı, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Atma, Cart, Chat, Cırt, Cuma, Cura, Hacı, Hala, Halı, Halt, Hamt, Hara, Hart, Haşa,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aha, Ahu, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Arş, Art, Aşı, Ata, Aut, Cam, Car, Hac, Hal, Ham, Har, Hat, Hır, Huş, Ira, Lam, Mal, Maş, Mat, Mıh, Muş, Mut, Ram, Rıh, Ruh, Rum, Şah, Şal, Şat, Şua, Şuh, Şut,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, Ar, Aş, At, Ha, Hu, Ih, La, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.