HAMPAYI (TDK)

Zıvanalı geçmeleri sağlamlaştırmak amacıyla, zıvanadan genellikle üçte biri oranında çıkarılan parça.

Hampayı kelimesi baş harfi H son harfi I olan bir kelime. Başında H sonunda I olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi P , beşinci harfi A , altıncı harfi Y , yedinci harfi I . Başı H sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

GEÇME Nedir?


1 . Geçmek işi, mürur.
2 . Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.
3 . sıfat Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan: "Geçme çerçeve."- .

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

SAĞLAMLAŞTIRMAK Nedir?

Sağlam bir duruma getirmek, pekiştirmek.

ZIVANA Nedir?


1 . İki ucu açık küçük boru.
2 . Bir kilit dilinin yerleşmesi için açılmış delik.

ZIVANALI Nedir?

Zıvanası olan.

A A H I M P Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Mahya, Yapım, Yapma,

4 Harfli Kelimeler

Ayıp, Ayma, Haya, Ihma, Mapa, Maya, Paha, Yama, Yapı,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ama, Aya, Ayı, Ham, Hap, Hay, Mıh, Pah, Pay,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, Ay, Ha, Ih, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.