HAMLACI (TDK)

Büyük sandal ve kayıklarda kıçtan birinci oturakta kürek çeken kimse: "Can çekişen balıkları denize atmaya başlamasın mı?.. Bunu gören hamlacı, Raşit'e, 'Sen divane mi oluyorsun be?' diye çıkıştı."- R. E. Ünaydın.

Hamlacı kelimesi baş harfi H son harfi I olan bir kelime. Başında H sonunda I olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi I . Başı H sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BİRİNCİ Nedir?


1 . Bir sayısının sıra sıfatı.
2 . isim Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey: "Birincisi ne kadar mağrur ise öbürü o kadar yılışık."- Y. Z. Ortaç.
3 . isim Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse: "Sınıfın birincisi olduğundan imtihanlara girişinde..."- Ö. Seyfettin.
4 . isim Ulaşım araçlarında mevki, sınıf: "Bütün grubu hiç olmazsa ilk ineceğimiz iskeleye kadar birincide götürmek istemişti."- R. N. Güntekin.

BUNU Nedir?

"Bu" adılının belirtme durumu.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

ÇIKIŞ Nedir?


1 . Çıkma işi: "Çiğ patatesle patlıcanı düşününüz, sıcak külden çıkışına bakınız, ne leziz yemektir."- R. H. Karay.
2 . Bir yerden çıkmak için kullanılan yer.
3 . Yokuş.
4 . Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması.
5 . Mezuniyet, okul bitirme.
6 . Çıkış belgesi.
7 . mecaz Beklenilmeyen bir sırada yapılan sert konuşma.
8 . askerlik Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti.
9 . askerlik Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı.
10 . spor Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

DİVANE Nedir?


1 . Deli, kaçık, budala.
2 . mecaz Bir şeye çok düşkün olan.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

GÖREN Nedir?

Görmek eylemini yapan.

HAMLA Nedir?


1 . Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması.
2 . Sandalın bu biçimde aldığı yol.
3 . Kıçtan birinci oturak: "Filikada hamlada oturan gemici, bir eliyle rıhtımın kenarına tutunmuş."- Z. Selimoğlu.

HAMLACI Nedir?

Büyük sandal ve kayıklarda kıçtan birinci oturakta kürek çeken kimse: "Can çekişen balıkları denize atmaya başlamasın mı?.. Bunu gören hamlacı, Raşit'e, 'Sen divane mi oluyorsun be?' diye çıkıştı."- R. E. Ünaydın.

KAYIK Nedir?


1 . Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne: "Balıkçı kayığı."- .
2 . sıfat Bir yana kaymış.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KÜREK Nedir?


1 . Toprak, kömür vb.ni bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç: "Ölünün cesedi üstüne atılan birkaç kürek toprak gibi hatırası üzerine kapanan birkaç satır yazı!"- A. Ş. Hisar.
2 . Küçük deniz teknelerini yürütmeye yarayan, bir ucu yassı, uzun ağaç.
3 . Kürek cezası.

OTURAK Nedir?


1 . Oturulacak yer veya şey.
2 . Alçak iskemle.
3 . Bir şeyin yere gelen tarafı, taban.
4 . Ördek.
5 . İçkili, çalgılı ve kadınlı eğlenti.
6 . Boru mengenesinin tezgâha oturduğu ve vidalandığı bölüm.
7 . sıfat Bacaklarında veya başka bir yerinde, gezmesine engel olacak bir özrü olduğundan hep evde oturan (kimse), kötürüm.
8 . denizcilik Kürekli teknelerde kürekçilerin oturduğu enli tahta.

SANDAL Nedir?

Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album).

A A C H I L M Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Hamlacı,

6 Harfli Kelimeler

Ihlama, Lamacı,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Camlı, Hamal, Hamla, Mahal, Malca, Malcı,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alma, Amal, Amca, Hacı, Hala, Halı, Ihma, Lama, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aha, Ala, Ama, Cam, Hac, Hal, Ham, Lam, Mal, Mıh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, Ha, Ih, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.