HAMİNNE (TDK)

Yaşlı ve saygı duyulan kadın: "Haminnenin azatlıları bayramdan birkaç gün evvel geldiler."- H. E. Adıvar.

Haminne kelimesi baş harfi H son harfi E olan bir kelime. Başında H sonunda E olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi N , yedinci harfi E . Başı H sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AZAT Nedir?


1 . Serbest bırakma.
2 . Okullarda paydos.
3 . sıfat Serbest bırakılmış olan.

AZATLI Nedir?

Azat edilmiş cariye veya köle: "Haminnenin azatlıları bayramdan birkaç gün evvel geldiler."- H. E. Adıvar.

BAYRAM Nedir?


1 . Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler.
2 . Özel olarak kutlanan gün: "Üzüm bayramlarının eğlencelerinde bulunmak istiyorum."- H. E. Adıvar.
3 . mecaz Sevinç, neşe: "Sandalda, gemide bir sevinç, bir bayram, el çırpmalar, gülüşler, yaşalar."- N. Cumalı.

BİRKAÇ Nedir?


1 - Çok olmayan, az sayıda, az.
2 - Az sayıda kimse.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

EVVEL Nedir?


1 . Önce: "Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat İlk, önceki, geçmiş.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

YAŞLI Nedir?

(Göz için) Yaşla dolmuş.

A E H M N N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Haminne,

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anime, Himen, Manen, Nihan,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Anne, Eman, Emin, Enam, Hain, Hami, Hane, Hani, İane, İham, İman, İmha, İnam, İnan, İnha, İnme, Main, Mani, Meni, Mine, Name, Nane, Nema, Nine,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ani, Ham, Han, Hem, Hin, İma, Mai, Men, Nam, Nan, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, An, Eh, Em, En, Ha, He, İm, İn, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.