HAMARATLAŞMAK (TDK)

Hamarat duruma gelmek, hamarat olmak: "Kadın birdenbire hamaratlaştı."- .

Hamaratlaşmak kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı H sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRDENBİRE Nedir?

Ansızın: "Birdenbire bulunduğumuz odanın kapısı açılıverdi."- S. F. Abasıyanık.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

HAMARAT Nedir?

Ev işlerinde çok çalışkan ve becerikli kadın.

A A A A A H K L M M R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Hamaratlaşmak,

12 Harfli Kelimeler

Hamaratlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Ahmaklaşma, Akşamlatma, Markalaşma, Rahatlamak, Şamarlamak, Taraşlamak,

9 Harfli Kelimeler

Aharlamak, Akşamlama, Aralatmak, Aratmamak, Artakalma, Hamlaşmak, Harlatmak, Haşlatmak, Karalatma, Kartlaşma, Katarlama, Markalama, Maşalamak, Matlaşmak, Rahatlama, Rakamlama, Şamarlama, Şartlamak, Taraklama, Taraşlama,

8 Harfli Kelimeler

Aharlama, Araklama, Aralamak, Aralatma, Arkalama, Haklaşma, Hamlamak, Hamlaşma, Harlamak, Harlatma, Haşlamak, Haşlatma, Kalamata, Kamalama, Karalama, Karmaşma, Kartalma, Maşalama, Matlaşma, Şaklatma, Şarlamak, Şartlama, Tamahkar, Tamlamak, Taşlamak,

7 Harfli Kelimeler

Ahlamak, Aklaşma, Aktarma, Alakart, Alarmak, Aralama, Aratmak, Atlamak, Haklama, Hamakat, Hamarat, Hamlama, Harlama, Hartama, Haşlama, Kalamar, Kamaşma, Karataş, Karlama, Karmaşa, Kaşlama, Katlama, Mahrama, Makrama, Malkara, Şaklama, Şakrama, Şarlama, Tamlama, Taramak, Taşlama,

6 Harfli Kelimeler

Ahlama, Aklama, Alarma, Aramak, Aratma, Artmak, Atamak, Atlama, Harlak, Haşlak, Kamara, Karama, Kartal, Makara, Malama, Malkar, Maşala, Maşlah, Matara, Matrah, Matrak, Şamama, Şamata, Tarama, Taşmak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Ahkam, Ahlak, Ahlat, Ahmak, Akala, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Almak, Almaş, Araka, Arama, Artma, Aşama, Aşmak, Atama, Atmak, Halat, Halka, Hamak, Hamal, Hamam, Hamla, Haram, Harta, Haşat, Kahta, Kalma, Karha, Karma, Kaşar, Katar, Katma, Mahal, Mahra, Makam, Makat,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahşa, Akar, Akma, Alma, Amal, Amma, Arak, Arka, Arma, Aşar, Aşma, Atak, Ataş, Atma, Hala, Halk, Halt, Hamt, Hara, Hart, Haşa, Hata, Kala, Kama, Kara, Kart, Kral, Laka, Lama, Lata, Maaş, Mala, Malt, Mama, Mark, Marş, Mart, Maşa, Raht,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Ala, Alt, Ama, Ara, Ark, Arş, Art, Aşk, Ata, Hak, Hal, Ham, Har, Hat, Kah, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Lak, Lam, Mal, Maş, Mat, Ram, Şah, Şak, Şal, Şat, Tak, Tal, Tam, Tar, Taş,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Ha, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.