HALVETİLİK (TDK)

Tanrısal gerçeğe gizli zikirle ulaşılabileceği düşüncesini benimseyen tarikat.

Halvetilik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi V , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı H sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

GİZLİ Nedir?


1 . Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı: "Gizli kapı. Gizli çekmece."- .
2 . Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan: "İki komutan arasında o gün gizli bir anlaşma yapıldığı söylentisi çıkmıştı."- H. Taner.
3 . Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen: "Gizli kuvvetler."- .
4 . zarf Saklı olarak, saklayarak: "Mektubu senden gizli posta kutusuna attım."- M. Yesari.

TANRISAL Nedir?

İlahî.

TARİK Nedir?

Yol.

TARİKAT Nedir?

Aynı dinin içinde, tasavvufa dayanan ve kimi ilkelerle birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma yollarından her biri.

ZİKİR Nedir?


1 - Anma, söyleme, sözünü etme.
2 - (Bir tarikata bağlı olanlar için) Tanrı'nın adını art arda söyleme işi.

A E H K L L T V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Alevilik, Kaliteli,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Elitlik, Eltilik, Evlilik, Halkevi, Halveti, İhtilal, İlaveli, İltihak, Talihli, Vakitli, Valilik, Veliaht, Velilik,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Ailevi, Aletli, Alevli, Etkili, Haleli, Halile, Halvet, Hileli, Hilkat, İhtiva, İletki, İllaki, İtalik, İtikal, Kalevi, Kalite, Tahlil, Tahvil, Tekila, Telaki, Telkih, Tellak, Tevali, Tevkil,

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Alkil, Ekili, Elhak, Ellik, Etlik, Evlat, Evlik, Haile, Halel, Halet, Halik, Havil, Helak, Helal, Helik, Helva, Hilal, Hilat, İhale, İhlal, İlahe, İlahi, İlave, İleti, İlhak, İlkah, İlkel, İllet, İthal, İtila, İtlik, Kahil, Kahve, Katil, Kavil, Kelli, Ketal, Kilit, Killi,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Aile, Akil, Akit, Akli, Alet, Alev, Alil, Ateh, Atel, Atik, Ehil, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Etik, Etil, Etki, Etli, Evla, Evli, Hail, Hale, Hali, Halk, Halt, Havi, Hela, Hile, İlah, İlik, İlke, İlla, İlle, İtki, Kail, Kale,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ali, Alt, Ate, Ati, Ela, Elk, Eti, Hak, Hal, Hat, Hav, Hit, İka, İki, İla, İle, İlk, İta, İti, Kah, Kal, Kat, Kav, Kel, Ket, Kil, Kit, Lak, Lal, Lav, Leh, Tak, Tal, Tav, Tek, Tel, Tik, Vah,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, At, Av, Eh, Ek, El, Et, Ev, Ha, He, İl, İt, Ke, Ki, La, Le, Ta, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.