HALOJENLEME (TDK)

Bir molekülde bir hidrojen atomu yerine bir halojen atomu koyma.

Halojenleme kelimesi baş harfi H son harfi E olan bir kelime. Başında H sonunda E olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi O , beşinci harfi J , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı H sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATOM Nedir?


1 . Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
2 . halk ağzında Yaprakları üst üste sarılı topak marul.
3 . felsefe Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

HALOJEN Nedir?

Madenlerle birleştiğinde tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementleri.

HİDROJEN Nedir?

Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

MOLEKÜL Nedir?


1 . Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
2 . fizik Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.
3 . mecaz Bir bütünün en küçük parçası.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

A E E E H J L L M N O Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Halelenme,

8 Harfli Kelimeler

Hallenme,

7 Harfli Kelimeler

Ellenme, Halojen,

6 Harfli Kelimeler

Eleman, Elenme, Elleme, Lojman, Mealen,

5 Harfli Kelimeler

Allem, Amele, Anele, Eleme, Eneme, Enlem, Halel, Halen, Hamel, Hamle, Helal, Helen, Helme, Hemen, Lamel, Malen, Manej, Mehel, Mehle, Melal, Melon, Molla,

4 Harfli Kelimeler

Alem, Amel, Ehem, Elan, Elem, Elma, Eman, Emel, Emen, Enam, Haje, Hale, Hane, Hela, Hele, Hona, Jale, Lale, Lame, Mano, Meal, Mola, Nale, Name, Nema, Noel, Olma, Onma,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Ela, Hal, Ham, Han, Hem, Hol, Jel, Jen, Lal, Lam, Lan, Leh, Mal, Men, Nal, Nam, Nem, Nom, Oha, Oje, Ole, Oma, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, An, Eh, El, Em, En, Ha, He, Je, La, Le, Me, Ne, Oh, Ol, Om, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.