HALLOLMAK (TDK)


1 . Çözümlenmek, sonuçlanmak.
2 . Bir sıvı içinde erimek.

Hallolmak kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi O , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı H sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇÖZÜM Nedir?


1 . Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal: "Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur."- Anayasa.
2 . matematik Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar.
3 . matematik Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi.

ÇÖZÜMLENMEK Nedir?


1 . Çözümleme işine konu olmak, analiz edilmek, tahlil edilmek.
2 . matematik Onluk sayma düzeninde, sayılar basamak değerlerine ayrılarak yazılmak.

ERİM Nedir?

Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil: "El erimi. Göz erimi."- .

ERİME Nedir?

Erimek işi.

ERİMEK Nedir?


1 . Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmek: "Şeker suda erir."- .
2 . Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek: "Yüzündeki karlar eriyince beyaz, yuvarlak bir yüz meydana çıkmıştı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Dokumalar aşınıp incelerek dağılmak.
4 . mecaz Çok zayıflamak: "Günden güne eriyen Kerime'yi, o tek kardeşimi kurtarabilirim ümidiyle size koştum."- A. Gündüz.
5 . mecaz Utancından çok sıkılmak.
6 . mecaz Yok olmak, bitmek, tükenmek: "Güzel hayatımız da bir göz açıp kapayışta eridi."- R. H. Karay.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

SONUÇ Nedir?


1 . Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice: "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi."- N. Cumalı.
2 . Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey: "Sınav sonucu."- .
3 . Öz, özet.
4 . spor Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılasmasının sayı bakımından durumu, skor.
5 . edebiyat Yazının veya sözün bitim bölümü.

SONUÇLANMA Nedir?

Sonuçlanmak işi.

SONUÇLANMAK Nedir?

Sonuca ulaştırılmak, sonuca bağlanmak, bitirilmek, neticelenmek, intaç edilmek: "Diyelim ki o düşündüğünüz sefer gerçekleşti, diyelim ki başarıyla sonuçlandı."- T. Oflazoğlu.

A A H K L L L M O Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hallolmak,

8 Harfli Kelimeler

Hallolma,

7 Harfli Kelimeler

Kollama, Ohlamak,

6 Harfli Kelimeler

Kaloma, Ohlama, Oklama,

5 Harfli Kelimeler

Ahkam, Ahlak, Ahmak, Alkol, Allah, Almak, Halka, Hamak, Hamal, Hamla, Kalma, Lokal, Lokma, Mahal, Malak, Molla, Olmak, Koala,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Alma, Amal, Hala, Halk, Kala, Kama, Kola, Koma, Laka, Lala, Lama, Mala, Moka, Mola, Olma,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Ala, Alo, Ama, Hak, Hal, Ham, Hol, Kah, Kal, Kam, Kol, Kom, Lak, Lal, Lam, Lok, Mal, Oha, Oma,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, Ha, La, Oh, Ok, Ol, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.