HALKBİLİMSEL (TDK)

Halkbilimle ilgili, °folklorik.

Halkbilimsel kelimesi baş harfi H son harfi L olan bir kelime. Başında H sonunda L olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi K , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi S , onbirinci harfi E , onikinci harfi L . Başı H sonu L olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

HALKBİLİM Nedir?

Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini; geleneklerini, törelerini, inançlarını, müziğini, oyunlarını, masallarını, halk hekimliğini vb. yi inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini saptayan; kaynak, evrim, yayılam, değişim, etkileşim gibi s

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

A B E H K L L L M S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kalbiselim,

9 Harfli Kelimeler

Bismillah, Hamilelik,

8 Harfli Kelimeler

Bellilik, Bilimsel, Habislik, Hasbilik, Helallik, İskambil, Miskalle, Selimlik,

7 Harfli Kelimeler

Abeslik, Ailelik, Alimlik, Asillik, Asimile, Bekilli, Belkili, Bilakis, Billahi, Ellilik, Hakemli, Helalli, İlmihal, İshalli, Kalemis, Kalsemi, Lalelik, Lehimli, Maskeli, Salihli,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Aleksi, Asilik, Baskil, Behimi, Bellik, Besili, Bilmek, Bismil, Halebi, Haleli, Halile, Hamile, Haseki, Hellim, Hesabi, Hileli, İkilem, İllaki, İslami, Kabile, Kilise, Laleli, Lamise, Limaki, Liseli, Mahbes, Maliki, Melisa, Mesail, Mikail, Miskal, Sahibe, Sekili, Selika, Silkme, Silmek,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alkil, Allem, Bahis, Basil, Bekas, Belik, Belki, Belli, Bikes, Bilek, Bilim, Bilme, Ekili, Elhak, Ellik, Elmas, Email, Emlak, Emlik, Emsal, Esbak, Esham, Eskil, Habis, Haile, Hakem, Hakim, Halel, Halik, Halim, Halis, Hamel, Hamil, Hamle, Hamse, Hamsi, Hasbi, Hekim, Helak,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abli, Aile, Akil, Akim, Akis, Akli, Akse, Aksi, Alem, Alil, Alim, Amel, Amil, Asil, Asli, Baki, Baks, Bale, Beis, Beka, Bela, Beli, Besi, Bile, Bili, Ehil, Ekim, Ekli, Eksi, Elik, Elim, Elli, Elma, Emik, Esik, Esim, Eski, Esma,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ahi, Aks, Ali, Asi, Ask, Bak, Bal, Bas, Bek, Bel, Ela, Elk, Hab, Hak, Hal, Ham, Has, Hem, His, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İsa, Kah, Kal, Kam, Kas, Kel, Kem, Kes, Kil, Kim, Lak, Lal, Lam,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, Am, As, Be, Eh, Ek, El, Em, Es, Ha, He, İl, İm, İs, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.