HALKBİLİMCİ (TDK)

Halkbilimle ilgili araştırma, derleme ve incelemeler yapan kimse, folklorcu.

Halkbilimci kelimesi baş harfi H son harfi İ olan bir kelime. Başında H sonunda İ olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi K , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı H sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAŞTIRMA Nedir?


1 . Araştırmak işi, taharri.
2 . Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Türkiye'nin nüfus patlaması konusunda yapılan araştırmalar ekonomik planlarımız için önemlidir."- .

DERLEME Nedir?


1 . Derlemek işi, tedvin.
2 . sıfat Seçilip toplanmış: "Derleme sözler."- .

FOLK Nedir?

Halk (I).

FOLKLOR Nedir?

Halkbilim, °halkiyat.

FOLKLORCU Nedir?


1 . Halk bilimci.
2 . Halk oyunlarını öğreten veya oynayan kimse.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

HALKBİLİM Nedir?

Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini; geleneklerini, törelerini, inançlarını, müziğini, oyunlarını, masallarını, halk hekimliğini vb. yi inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini saptayan; kaynak, evrim, yayılam, değişim, etkileşim gibi s

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELEME Nedir?


1 . İncelemek işi, tetkik.
2 . edebiyat Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma: "İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir."- A. Ş. Hisar.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

A B C H K L L M İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İhmalcilik,

8 Harfli Kelimeler

Cahillik,

7 Harfli Kelimeler

Alimlik, Bilimci, Billahi, Hacimli, İhmalci, İlmihal, İlmikli, Kilimci,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Bilici, İbikli, İlikli, İllaki, Limaki, Maliki, Mikail,

5 Harfli Kelimeler

Alkil, Bicik, Bilim, Cahil, Hacim, Hakim, Halik, Halim, Hamil, Hilal, İcmal, İhlal, İhmal, İkbal, İkici, İkili, İklim, İkmal, İlahi, İlhak, İlham, İlkah, İlmik, İmbik, İmlik, Kabil, Kahil, Kamil, Kilim, Killi, Klima, Malik, Milli, Milli,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Acil, Akil, Akim, Akli, Alil, Alim, Amil, Baki, Bili, Cali, Cami, Cila, Cima, Hail, Hali, Halk, Hami, İbik, İcma, İham, İlah, İlam, İlca, İlik, İlim, İlla, İmal, İmha, İmla, Kail, Kaim, Kimi, Laik, Lika, Mail, Maki, Mali, Mika,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ahi, Ali, Bak, Bal, Cam, Cim, Hab, Hac, Hak, Hal, Ham, İka, İki, İla, İlk, İma, Kah, Kal, Kam, Kil, Kim, Lak, Lal, Lam, Lim, Mai, Mal, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, Am, Ha, İl, İm, Ki, La, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.