HALKADİZİLİŞLİ (TDK)

Aynı eksen çevresinde dizilmiş.

Halkadizilişli kelimesi baş harfi H son harfi İ olan bir kelime. Başında H sonunda İ olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi Ş , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ . Başı H sonu İ olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

EKSEN Nedir?


1 . Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver: "Politikacıların kendilerini evrenin ekseni saymamaları gereğini anlamaları için..."- H. Taner.
2 . matematik Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru.
3 . Dingil.

A A D H K L L L Z İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dişillik, Dişlilik, İlişikli, İlişkili,

7 Harfli Kelimeler

Adillik, Dahilik, Dikiliş, Dikişli, Dişilik, Diziliş, İşkilli,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Ahilik, Ahlaki, Alkali, Dazlak, Dikili, Dişlik, Dizili, Dizlik, Haşlak, İkizli, İlikli, İlişik, İlişki, İllaki, Lahika, Şahika, Şalaki, Şallak, Şiilik,

5 Harfli Kelimeler

Ahali, Ahlak, Alkil, Allah, Dahil, Dalak, Dalaş, Dikiş, Dikiz, Diliş, Dilli, Dişil, Dişli, Diziş, Halik, Halka, Hilal, İhlal, İkili, İlahi, İlhak, İlkah, İşkal, İşkil, İşlik, Kahil, Kiliz, Killi, Ladik, Lahza, Şalak, Zilli,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adaş, Adil, Adli, Ahiz, Ahşa, Akil, Akli, Alaz, Alil, Azil, Daha, Dahi, Dişi, Dizi, Hadi, Hail, Haiz, Hala, Hali, Halk, Haşa, Haza, Hiza, İdil, İkaz, İkiz, İlah, İlik, İlla, İşli, İzah, Kail, Kala, Kaza, Kişi, Laik, Laka, Lala, Laza,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aha, Ahi, Aka, Ala, Ali, Aşk, Aza, Dah, Dal, Daz, Dik, Dil, Diş, Diz, Had, Hak, Hal, Haz, Hiş, İka, İki, İla, İlk, Kah, Kal, Kaş, Kaz, Kil, Lak, Lal, Laz, Şad, Şah, Şak, Şal, Şaz, Şia, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Ak, Al, Aş, Az, Ha, İl, İş, İz, Ki, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.