HALAYBAŞI (TDK)

Halay çekilirken dizinin sağ başında bulunan, halayı yöneten kişi, sırabaşı.

Halaybaşı kelimesi baş harfi H son harfi I olan bir kelime. Başında H sonunda I olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi I . Başı H sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

DİZİN Nedir?


1 . Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, endeks, indeks, fihrist.
2 . Belli bir konuda çıkan kitap ve dergideki yazılarla ilişkiyi sağlayan ve ayrı bir kitap veya süreli yayın biçiminde çıkan eser.
3 . Kitaplık, belge vb. için düzenlenen belli bir bilginin veya belgenin bulunduğu yeri gösteren düzenli liste.

HALA Nedir?

Birine göre babasının kız kardeşi.

HALA Nedir?

şimdiye dek ya da o zamana dek, °henüz.

HALAY Nedir?

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde genellikle davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu: "Davullar dövüldü, zurnalar halay havaları üfürdü, düğün dernek kutlandı."- N. Araz.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

A A A B H I L Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ahlayış,

6 Harfli Kelimeler

Alabaş, Aybaşı, Balayı, Hayalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Albay, Balya, Başlı, Halay, Haşıl, Hayal, Yaşlı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Ahşa, Alay, Alış, Ayal, Ayaş, Ayla, Aylı, Bala, Hala, Halı, Haşa, Haya, Yaba, Yalı, Yaşa,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aha, Ala, Aşı, Aya, Ayı, Bal, Baş, Bay, Hab, Hal, Hay, Şah, Şal, Yal, Yaş, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Al, Aş, Ay, Ha, Ih, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.