HAKSIZCA (TDK)


1 . Hakka, adalete uymayan: "Haksızca bir suçlama."- .
2 . zarf (haksı'zca) Hakka, adalete uymayan biçimde, haksızcasına: "Yanlış yere, haksızca kabaran öfkeleri yatışmıştı."- C. Uçuk.

Haksızca kelimesi baş harfi H son harfi A olan bir kelime. Başında H sonunda A olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi S , beşinci harfi I , altıncı harfi Z , yedinci harfi C , sekizinci harfi A . Başı H sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADALE Nedir?

Kas: "Omuz adaleleri gelişmişti."- Ç. Altan.

ADALET Nedir?


1 - Hak ve hukuka uygunluk, doğruluk, türe.
2 - Türeyi uygulayan, yerine getiren devlet örgütleri.
3 - Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

HAKSIZ Nedir?


1 . Hak ve adalete uygun olmayan.
2 . Davası, iddiası, davranışı, düşüncesi doğru ve yerinde olmayan (kimse): "Arkadaşınız bu işte haksızdır."- .

HAKSIZCA Nedir?


1 . Hakka, adalete uymayan: "Haksızca bir suçlama."- .
2 . zarf (haksı'zca) Hakka, adalete uymayan biçimde, haksızcasına: "Yanlış yere, haksızca kabaran öfkeleri yatışmıştı."- C. Uçuk.

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

KABARA Nedir?


1 . Dayanıklılık sağlamak amacıyla, ayakkabıların altına çakılan, yassı ve iri başlı demir çivi.
2 . Süs olarak odaların ahşap bölümlerine, türlü biçimler yapmak için çakılan iri başlı, sarı çivi.
3 . Kumaş kaplı mobilyanın kenarındaki şeridin üzerine çakılan süslü çivi.

ÖFKE Nedir?

Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap: "Eve gelinceye kadar hiç öfkesi kalmadı."- Ö. Seyfettin.

SUÇLAMA Nedir?

Suçlamak işi, itham: "Hemen hemen her faturasının karşısında bir başka fatura, her suçlamaya da bir karşı suçlama vardı."- T. Buğra.

UÇUK Nedir?


1 . Uçmuş, soluk: "Parasızın yürüyüşü sürtük, gözleri süzük, rengi uçuk, sesi bozuktur."- R. H. Karay.
2 . Açık (renk): "Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık..."- P. Safa.
3 . Hafif, belirsiz: "Ruhsar Hanım uçuk bir gülümsemeyle kapıya süzüldü gitti, birkaç saat içinde birkaç yıl daha yaşlanıvermiş kadıncağız."- A. İlhan.
4 . Deli dolu.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

YATI Nedir?

Gidilen yerde geceyi geçirme: "Yatıya bekleriz."- .

YATIŞ Nedir?

Yatma işi.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A A C H I K S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Haksızca,

7 Harfli Kelimeler

Cakasız,

6 Harfli Kelimeler

Ahacık, Haksız, Kasacı, Kısaca,

5 Harfli Kelimeler

Hakas, Hazcı, Hazık, Sakız, Sazak, Sazcı, Sıcak, Sızak,

4 Harfli Kelimeler

Asık, Askı, Azca, Azık, Caka, Hacı, Hakı, Hasa, Haza, Iska, Kasa, Kaza, Kazı, Kısa, Saha, Saka,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aha, Aka, Akı, Aks, Asa, Ası, Ask, Aza, Azı, Caz, Cık, Cıs, Cız, Hac, Hak, Has, Haz, Hık, Hız, Kah, Kas, Kaz, Kız, Sac, Sah, Sak, Saz, Sık, Zıh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, As, Az, Ha, Ih,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.