HAHAMBAŞILIK (TDK)


1 . Hahambaşının görevi.
2 . Hahambaşına yardımcı olan teşkilat.

Hahambaşılık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı H sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

HAHAM Nedir?

Yahudi din adamı.

HAHAMBAŞI Nedir?

Bir ülkedeki Musevi topluluğunun dinsel başkanı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TEŞKİL Nedir?


1 . Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme: "Daha düne kadar teşkiline o kadar şiddetle karşı koyduğu bir teşebbüse şimdi neden kendisini önayak etmek istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Oluşum.
3 . Örgütleme.

TEŞKİLAT Nedir?

Örgütler.

YARDIMCI Nedir?


1 . Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan: "Savcı yardımcısı, bütün savcı yardımcıları gibi, zeki bir adamdı."- H. Taner.
2 . sıfat Yardımı olan (şey, nesne): "Vücut yapısı da onun güldürücülüğünde ayrı bir yardımcı unsurdu."- H. Taner.

A A A B H H I I K L M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Hahambaşılık,

9 Harfli Kelimeler

Hahambaşı, Hamalbaşı,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Aşılamak, Başlamak, Hahamlık, Haklaşma, Haşlamak, Hışlamak, Işıklama, Işılamak,

7 Harfli Kelimeler

Ahlamak, Aklaşma, Alışmak, Almaşık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Bahşılı, Bakılma, Bakımlı, Bakışım, Bakışma, Balkıma, Başaklı, Başlama, Bıkılma, Bıkışma, Bılkıma, Haklama, Haşlama, Hışlama, Ihlamak, Işılama, Kamışlı, Kaşlama, Kışlama, Maşalık, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Ahlama, Akışlı, Akışma, Aklama, Alabaş, Alaşım, Alışık, Alışkı, Alışma, Amalık, Aşıklı, Aşılma, Balama, Başlık, Başmak, Başmal, Hamlık, Haşlak, Hımbıl, Ihlama, Iklama, Ilımak, Işılak, Işımak, Kabala, Kalaba, Kamalı, Kaşıma, Maaşlı, Mablak, Maşala, Maşalı, Maşlah, Şahlık, Şakıma, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Ahkam, Ahlak, Ahmak, Akala, Akbaş, Akşam, Alaka, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Aşama, Aşılı, Aşlık, Aşmak, Bakam, Bakım, Bakış, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Başak, Başka, Başlı, Bıkış, Bıkma, Haham, Haklı, Halka, Hamak, Hamal, Hamla, Haşıl, Hımış, Hışım, Ihmak, Ilıma,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Ahşa, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Aşık, Aşım, Aşma, Bakı, Bala, Hakı, Hala, Halı, Halk, Haşa, Ihma, Ilık, Ilım, Işık, Işıl, Işkı, Kaba, Kala, Kama, Laka, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Şaka, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aha, Aka, Akı, Ala, Ama, Aşı, Aşk, Bak, Bal, Baş, Hab, Hah, Hak, Hal, Ham, Hık, Kah, Kal, Kam, Kaş, Kıl, Kış, Lak, Lam, Mal, Maş, Mıh, Şah, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, Am, Aş, Ha, Ih, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.