HAFTALIK (TDK)


1 . Haftada bir ödenen para.
2 . sıfat Haftada bir kez yapılan: "Haftalık görüşme. Haftalık toplantı."- .
3 . sıfat Haftada bir kez yayımlanan: "Haftalık rapor."- .
4 . sıfat Herhangi bir hafta süren: "İki haftalık bir çalışma."- .

Haftalık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi F , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı H sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

GÖRÜŞME Nedir?

Görüşmek işi, mülakat, müzakere.

HAFTA Nedir?

Birbiri ardınca gelen yedi günlük dönem.

HAFTALIK Nedir?


1 . Haftada bir ödenen para.
2 . sıfat Haftada bir kez yapılan: "Haftalık görüşme. Haftalık toplantı."- .
3 . sıfat Haftada bir kez yayımlanan: "Haftalık rapor."- .
4 . sıfat Herhangi bir hafta süren: "İki haftalık bir çalışma."- .

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

RAPOR Nedir?


1 . Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, yazanak: "Yanımdaki küçük masanın üstünde çabucak raporunu yazdı."- Ö. Seyfettin.
2 . Anlatım, ifade.
3 . tıp (***) Hastalığın teşhisi, hastanın dinlenme durumu vb.ni gösteren, doktor veya doktorlar kurulu tarafından verilen yazı.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLANTI Nedir?


1 . Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima: "Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim.
3 . Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin tümü.
4 . Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma: "Gür kaşları başlangıçlarında kıvrık toplantılar yaparak incele incele uçlarında büsbütün sivrilirdi."- H. Z. Uşaklıgil.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAYIM Nedir?


1 . Yayma işi.
2 . Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir: "Kitap ve gazete yayımı işi bizim can davamızdır."- R. N. Güntekin.
3 . Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.

A A F H I K L T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Haftalık,

6 Harfli Kelimeler

Atalık, Hatalı, Kafalı,

5 Harfli Kelimeler

Ahfat, Ahlaf, Ahlak, Ahlat, Altık, Fakat, Hafta, Haklı, Halat, Halfa, Halka, Hatıl, Itlak, Kahta, Kalfa, Kalıt, Katlı, Kıtal, Tahıl, Takla, Talak,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Afat, Akıl, Aklı, Alfa, Alık, Altı, Atak, Atıf, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Faal, Hakı, Hala, Halı, Halk, Halt, Hata, Kafa, Kala, Katı, Kıta, Laka, Lata, Taka, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Aha, Aka, Akı, Ala, Alt, Ata, Fak, Fal, Haf, Hak, Hal, Hat, Hık, Kah, Kal, Kat, Kıl, Kıt, Laf, Lak, Tak, Tal, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ah, Ak, Al, At, Fa, Ha, Ih, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.