HAFIZLAMAK (TDK)

Çok çalışmak, ezberlemek, ineklemek.

Hafızlamak kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi F , dördüncü harfi I , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı H sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

ÇALIŞMAK Nedir?


1 . Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak: "Bu eser için üç yıl çalıştım."- .
2 . Herhangi bir iş üzerinde olmak.
3 . İşi veya görevi olmak, bulunmak: "Kışları onun mandırasında çalışıyor."- H. Taner.
4 . Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak.
5 . (-e) Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak: "Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim."- R. H. Karay.
6 . (-e) Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek: "Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk."- A. H. Tanpınar.

EZBER Nedir?


1 . Bir metni veya bir sözü eksiksiz tekrarlayabilecek biçimde akılda tutma: "Ezberi düşünmekten, söylediklerimizin anlamını düşünmezdik"- Ç. Altan.
2 . Ezberleme ve akılda tutma yeteneği.
3 . eskimiş Ezber edilecek ders.

EZBERLEMEK Nedir?

Bir şeyi olduğu gibi akılda tutmak, ezber etmek, hıfzetmek: "Bunları üşenmeden okuyor, not ediyor hatta ezberliyor, böylelikle kendi kendimi yetiştirdiğime inanıyordum."- R. N. Güntekin.

İNEK Nedir?


1 . Dişi sığır.
2 . argo Çok çalışan öğrenci.
3 . kaba konuşmada İbne.
4 . sıfat, mecaz Aptal, bön.

İNEKLEME Nedir?

İneklemek işi.

İNEKLEMEK Nedir?

Çok çalışmak, ezberleyerek öğrenmek.

A A A F H I K L M Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Hafızlamak,

9 Harfli Kelimeler

Hafızlama, Mahfazalı,

8 Harfli Kelimeler

Zıhlamak,

7 Harfli Kelimeler

Ahlamak, Azalmak, Haklama, Ihlamak, Kazılma, Mahfaza, Zıhlama,

6 Harfli Kelimeler

Ahlama, Aklama, Amalık, Azalma, Falaka, Hafıza, Halaza, Hamlık, Ihlama, Iklama, Kafalı, Kamalı, Kazalı, Kazıma, Malafa, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Ahkam, Ahlaf, Ahlak, Ahmak, Akala, Akmaz, Alaka, Alaza, Alkım, Almak, Azlık, Azmak, Fazıl, Fazla, Flama, Hafız, Haklı, Halfa, Halka, Hamak, Hamal, Hamız, Hamla, Hazık, Hazım, Hızla, Hızma, Ihmak, Kalfa, Kalım, Kalma, Kazıl, Kazım, Kazma, Kılma, Kızma, Lafız, Lahza, Lazım, Mahal,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alaz, Alfa, Alık, Alım, Alma, Amal, Azık, Azma, Faal, Hakı, Hala, Halı, Halk, Haza, Ihma, Kafa, Kala, Kama, Kaza, Kazı, Laka, Lama, Laza, Mala, Mazı, Zaaf, Zamk,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Akı, Ala, Ama, Aza, Azı, Fak, Fal, Faz, Haf, Hak, Hal, Ham, Haz, Hık, Hız, Kah, Kal, Kam, Kaz, Kıl, Kız, Laf, Lak, Lam, Laz, Mal, Mıh, Zam, Zıh,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ah, Ak, Al, Am, Az, Fa, Ha, Ih, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.