HAFIZIKÜTÜP (TDK)

Kitaplık görevlisi.

Hafızıkütüp kelimesi baş harfi H son harfi P olan bir kelime. Başında H sonunda P olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi F , dördüncü harfi I , beşinci harfi Z , altıncı harfi I , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi P . Başı H sonu P olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

KİTAPLIK Nedir?


1 . Kitapların yerleştirildiği raflardan oluşan mobilya, kütüphane.
2 . Kuruluş amaç ve görevine uygun kitap, film, plak gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak ilgilenen okurlara sunan kuruluş, kütüphane, bibliyotek.
3 . Evlerde ve iş yerlerinde içinde kitapların bulunduğu oda: "Kızını doktorun muayene odasına açılan kitaplığa gönderdi."- H. E. Adıvar.
4 . sıfat Kitap yapmaya elverişli: "Bu, kitaplık kâğıt değil."- .
5 . sıfat Kitap olabilecek kadar: "İki kitaplık yazı."- .
6 . sıfat Belli bir sayıda kitabı olan: "Otuz bin kitaplık kütüphane."- .

A F H I I K P T Z Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Hafızıkütüp,

5 Harfli Kelimeler

Fıkıh, Fıtık, Hafız, Hazık, Hıfız, Pıhtı, Tıkız, Tıpkı, Tüzük, Zıpka,

4 Harfli Kelimeler

Atıf, Atık, Atkı, Azık, Hakı, Kapı, Katı, Kazı, Kıta, Pakt, Pazı, Takı, Tapı, Tazı, Tıpa, Zapt, Zatı, Züht,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Akı, Akü, Azı, Fak, Faz, Haf, Hak, Hap, Hat, Haz, Hık, Hız, Kah, Kap, Kat, Kaz, Kıt, Kız, Küf, Küp, Küt, Pah, Pak, Pat, Pıt, Püf, Tak, Tık, Tıp, Tüf, Tüh, Tüp, Ütü, Zat, Zıh, Zıp, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ah, Ak, At, Az, Fa, Ha, Ih, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.